Innovatsiooniprotsessiga alustamise 9 sammu.

 

 1. Alusta oma organisatsiooni valmisoleku hindamisest innovatsiooni rakendamiseks. Mõista, miks muutus on vajalik. Hinda tegureid nagu organisatsiooni küpsus, senised uuendustavad, olemasolevad ressursid ja pühendumus innovatsiooni edendamiseks.

 

 1. Tutvu innotrepi mudeliga ja organisatsioonilise innovatsiooni võtmeteguritega. Võta aega, et mõista innovatsiooniga seotud tegureid, et aru saada, kust alustada. Oma ettevõtte kohta informatsiooni kogumine ja eneseanalüüs on eduka innovatsiooniprotsessi aluseks.

 

 1. Vali sobivad arengufookused. Pane tähele, et sa ei pea parendama kõiki ettevõtte innovatsioonivõimekust mõjutavaid tegureid korraga. Hinda, millised teemad pakuvad enim uusi ideid ja võimalusi.

 

 1. Määra eesmärgid ja innovatsioonistrateegia. Määra kindlaks eesmärgid, mida soovid uuendustega saavutada ja kuidas seda teha. Mõtle ettevõtte võimalikele konkurentsieelistele, nagu näiteks täiustatud äriprotsessid, suurem eristumine või parem riskijuhtimine.

 

 1. Saavuta juhtkonna toetus. Selge arusaamine sellest, mida soovid innovatsiooni abil saavutada, aitab ka juhtkonna toetust kindlustada, mis on oluline uuenduste edukaks rakendamiseks. Kaasa tippjuhtkond, et saada nende tugi ja heakskiit innovatsioonialgatustele.

 

 1. Tee plaan. Tööta välja üksikasjalik plaan innotrepil järgmisele tasemele jõudmiseks. Plaan peaks sisaldama samme, ajakava, vastutusi ja ressursse, mis on vajalikud muudatuste edukaks juhtimiseks ning innovatsiooni rakendamiseks.

 

 1. Kaasa kogu meeskond. Kaasa protsessi kõik olulised osapooled ja panusta piisavalt kommunikatsioonile. Küsi töötajate sisendit, keda uuenduste rakendamine mõjutab, et tagada nende koostöö. Paku meeskonnale koolitusi, et nad mõistaksid innovatsiooni rakendamise tähtsust ja eeliseid.

 

 1. Pidev parendamine. Innovatsiooni juhtimine ja süsteemne parendamine on oluline. Kui esialgne plaan on ellu viidud, tuleks jälgida edusamme, mõõta tulemusi ja hinnata, kuidas pidevalt parendada oma innovatsioonijuhtimise praktikaid.

 

 1. Kaalu sertifitseerimist. Sertifitseerimine võib näidata pühendumust parimatele tavadele ja pidevale parendamisele innovatsioonijuhtimises, kuid see ei ole kindlasti kohustuslik tõhusate innovatsiooni-initsiatiivide rakendamiseks ettevõttes.

 


 

Soovitus!

Kui soovid oma ettevõtte innovatsioonivõimekuse hindamisega minna rohkem süvitsi, kasuta EASi tasuta innovatsioonivõimekuse detailse auditi teenust!

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Innovatsioonivõimekuse hindamise metoodika põhineb innovatsioonijuhtimise standardil ISO 56002

Diagnostikaprotsessi käigus kohtuvad EASi eksperdid ettevõtte meeskonnaga, et hinnata ettevõtte innovatsioonivõimekust kuues erinevas kategoorias:

 • Innovatsioonikultuur
 • Ärivaldkonna tundmine
 • Strateegia
 • Teadus-​ ja arendustegevuse investeeringute struktuur
 • Võimekus ja vahendid
 • Protsessid

Hindamise käigus on olulisel kohal ettevõtte meeskonnas tekkiv avatud arutelu ning võimalus saada süsteemne ülevaade hetkeolukorrast.

https://eas.ee/teenused/innovatsioonivoimekuse-diagnostika/