Innovõimekuse ABC

Siit lehelt leiad erinevaid materjale, mida kasutada oma ettevõtte arendamiseks. Lisaks oleme sõnastanud olulisemad mõisted ja märksõnad, mida innovatsiooni teemadel enim kasutatakse. Innotrepi mudeli skeemid, esitlused ja korporatiiv-visuaalid on kõigile vabalt kasutamiseks ning allalaetavad.

Kõik materjalid
Innovatsioonijuhtimise ABC
Muud õppematerjalid
Sõnastik
Innotrepi visuaalid

Kõik materjalid

PARE juhtimisbaromeeter

PARE juhtimisbaromeeter on indeksi vormis uuring, mis aitab kaardistada inimeste juhtimise kvaliteedi hetkeseisu organisatsioonis.

Vaata

Hea juhtimise ring

Hea inimeste juhtimine algab teadlikkusest ja mõistmisest, et iga juht vastutab inimeste juhtimise kvaliteedi eest.

Vaata

Innotrepi tutvustuse esitlus

Innotrepi esitluse materjal on mõeldud mudeli ja metoodika tutvustamiseks.

Laadi alla

Innotrepi maatriks

Innotrepi kompetentsi-maatriks on teekaart innovatsiooni mõistmisel, mille abil saame me rääkida innovatsioonist just selle ettevõtte kontekstis: millised teemad on just selle ettevõtte jaoks väljakutse ja kuidas teda aidata.

Laadi alla
Lae rohkem

Sõnastik

Innovatsioon

Innovatsioon on uus (või olulisel määral uuendatud) turule toodud või kasutusele võetud toode, teenus või protsess. Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkurentsieelis, aidates kaasa ettevõtte arengule ja tootlikkuse kasvule.

Sealjuures ei pea uuendused alati olema maailmas esmakordsed või radikaalset muutust kaasa toovad, vaid võivad sisaldada endas ka väikeseid parendavaid järkjärgulisi muutusi.

Avatud innovatsioon

Ettevõtted ei kasuta mitte ainult oma ettevõttest, vaid ka väljastpoolt tulevaid ideid ja võimalusi tootearenduseks ja innovatsiooni turule viimiseks. See tähendab, et suur roll on koostöövõrgustikel, mis võivad koosneda klientidest, teistest ettevõtetest ja teadusasutustest. Avatud innovatsioon näeb tervet innovatsiooniahelat kui ühte avatud süsteemi, mis hõlmab mitmeid osalisi.

2% KLUBI

Eesti on võtnud eesmärgi, et ettevõtlussektor investeeriks teadus-arendustegevusse 2% ja riik 1% SKPst. Kui ettevõte investeerib teadus-arendustegevustesse 2% käibest, siis võib teda pidada teadmusmahukaks ning kõrge lisandväärtusega ettevõtteks.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv