Eestis räägitakse innovatsioonist palju, ent tõhusat koostööd napib.

Erinevad ökosüsteemi osapooled on ühiselt leidnud, et meil on riigis
innovatsiooni toetavaid oskusi ja teadmisi, kuid need on ebaühtlaselt jaotunud ning ettevõtetel on raske leida endale sobilikku sisendit.

Olukorra parandamiseks lõime innovatsioonivõimekuse hindamise
raamistiku ehk innotrepi mudeli.

Vajad abi?

Ettevõtte konto loomisel kasutatakse Äriregistri andmeid ning kontot luua ja kasutajaid lisada saab juhatuse liige.

Kati Rostfeldt
Innovatsiooninõunik / Innovatsioonitrepi tootejuht

Eesti Tööandjate Keskliit
kati@employers.ee
+372 5177473

Innovatsiooni ökosüsteem

Innotrepi ökosüsteemis on kolm suuremat osapoolt: arenguvajadusega ettevõtted, vajalike teadmistega teenusepakkujad ning riik. Teenusepakkujad jagunevad omakorda neljaks oluliseks tugisambaks ettevõtete arenguteekonnal – teadusasutused, erasektor, finantssektor ning kolmas sektor.

3 osapoolt

Iga ettevõtte arenguteekond ja -vajadused on erinevad. Majandusruumi ökosüsteemis on teenuste pakkujad ja teenuste tarbijad – ühel on vajadus, teisel aga vahendid. Soodsat ja muutusi toetavat keskkonda aitab luua riik.

Arenevad ettevõtted

Ettevõtete jaoks pakub Innotrepp võimalust eneseanalüüsiks, arenguraamistikku ja teadmisi ning oskusi kasvuks ja konkurentide edestamiseks. Ühtne raamistik aitab kokku hoida aega ja raha asjassepuutuva nõuande leidmisel ning ka võrgustikku kuluefektiivseks koostööks.

Teenusepakkujad

Ökosüsteemi lai valik teenusepakkujaid toetavad ettevõtteid innotrepi kuues erinevas kategoorias ja viiel erineval tasemel on teadmiste, oskuste ja teenuste valikuga.

Riik

Riik planeerib toetusmehhanisme ja kujundab ärikeskkonda. Kuigi iga ettevõtte teekond on erinev, on neil siiski sarnaseid vajadusi ning teadlikkus ettevõtete arenguplaanidest ning arendustegevustest annab meile pikema nähtavuse Eesti ettevõtluskeskkonna arengus.

Ökosüsteemi teenusepakkujad

Need on osapooled, kes pakkuvad ettevõtetele tuge innovatsiooni- ja arenguteekonnal.

Teadusasutused

Ülikoolid saavad Innotrepi abil kvaliteetsed kontaktid ettevõtetega, mis loob võimalused nõudluspõhisteks teadmussiirdeks, rakendusuuringuteks ja rahvusvaheliseks teadusarenduskoostööks, mis omakorda pakub ettevõtetele suurema võimaluse spetsialiseerumiseks.

Erasektor

Konsultandid ning erasektori teenusettevõtted võimaldavad viia ettevõtete juhtimiskompetentsid uuele tasemele, pakuvad tuge ärimudelite ning väärtuspakkumise sõnastamisel, protsesside parendamisel ning tulemuslikkuse tõstmisel.

Finantsektor

Liikudes innotrepil teadmusmahukama ja kõrgema lisandväärtuse poole, peavad ettevõttel olema selleks vajalikud ressursid. Raha kaasamise võimalusi pakuvad ökosüsteemi erinevad finantsteenuste pakkujad – pangad, riskikapitali fondid, varajases faasis ideedele äriinglid.

Kolmas sektor

Oluliseks partneriks ettevõtetele innovatsiooni ökosüsteemis on erialaliidud, ettevõtlusorganisatsioonid ning teised aktiivsed huvigrupid, kes pakuvad ühendusi ja võrgustikke suurendades ettevõtete koostöövõimekust.

Innovatsioonitrepi partnerid

Innotreppi arendadakse PPP partnerluses era- ja avaliku sektori koostöös.

Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoda

Eesti Tööandjate Keskliit

Innovatsiooniliidrite Klubi

Tehnopol / SEB

EAS/KredEx ühendasutus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Innovatsioonitrepi mudeli loojad

2022. aasta moodustati innotrepi mudeli loomiseks töögrupp kaasates Eesti parimad innovatsioonieksperdid.

Innovatsioonitrepi töögrupi juht

Ivo Suursoo

Innovatsiooni Käivituskoja juht

OIXIO grupi juhatuse esimees

Ülikoolid

Kadri Männasoo

majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor

Tallinna Tehnikaülikool

Maarja Kruusmaa

biorobootika keskuse professor

Tallinna Tehnikaülikool

Kadri Ukrainski

majandusteaduskonna juhataja

Tartu Ülikool

Erasektori eksperdid

Indrek Sabul

ärikonsultant

OIXIO Advisory

Kitty Kubo

innovatsiooni ekspert

Markko Karu

süsteemidisainer, arenduskonsultant

Heidi Kakko

Investor, ettevõtja ja mentor

Mart Maasik

UniTartu Ventures juht

Innovatsiooniliidrite Klubi

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sigrid Rajalo

majandusarengu osakonna arendusvaldkonna juht

Kati-Liis Vaarma

avaliku sektori innovatsiooni ekspert

EAS/KredEx ühendasutus

Inge Laas

innovatsiooni osakonna juht

Elisabeth Ebon Niinepuu

juhtivanalüütik

Helery Tasane

juhtivanalüütik

Aigi Kukk

innoteenuste tiimijuht

Triin Jürgens

teenusedisainer innovatsiooni teenuste tiimis

Terje Kaelep

innovatsiooniekspert

Siim Kinnas

tehnoloogiasiire tiimijuht, intellektuaalomandi ekspert

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv