Innovatsioonijuhtimise protsessi esimesed sammud

Teaduspõhise innovatsiooni kõrval räägitakse vähem klassikalise majanduse  innovatsioonist ja selle erinevatest võimalustest. Need on pidevad süsteemsed protsessid, mis muudavad ettevõtted pikapeale dünaamilisemaks, võimaldades ka radikaalsel innovatsioonil esile kerkida. 

Innovatsioon on uus või olulisel määral uuendatud ja turule toodud toode ja teenus või kasutusele võetud protsess

Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkrentsieelis, aidates kaasa ettevõtte arengule ja toolikkuse kasvule.

Sealjuures ei pea uuendused alati olema maailmas esmakordsed või radikaalset muutust kaasa toovad, vaid võivad sisaldada endas ka väikeseid parendavaid järkjärgulisi muutusi. Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkrentsieelis, aidates kaasa ettevõtte arengule ja toolikkuse kasvule.

Ärimudeli innovatsioon

Toote- ja teenuse innovatsioon

Protsesside innovatsioon

Kuidas innotrepil liikuda

Innovatsioonitrepi aluseks on innovatsioonijuhtimise ISO 56002 standard  ja sellest inspireeritud lahendused. Innovatsioonitrepi rakendus aitab standardit paremini mõista ja lisab sellele arenguks vajalikud tööriistad.

Samm 1: positsioneerimine – kus ma olen?

Innovatsioonivõimekuse test

Innotrepi testi abil saad hinnata enda ettevõtte hetkeseisu ning valmisolekut uuenduste läbiviimiseks. Test positsioneerib ettevõtte innovatsioonivõimekuse skaalal. Saadud hinnang annab täpsema arusaama ettevõtte arenguvajadustest. Samuti võimaldab see hinnata oma positsiooni võrdluses sektori teiste ettevõtetega.

Innovatsioonivõimekuse testi saavad teha registreeritud kasutajad. Ettevõtte konto loomisel kasutatakse Äriregistri andmeid ning kontot saab luua ettevõtte juhatuse liige. Ettevõtte esindaja saab kontole lisada teisi kasutajaid.

Samm 2 mida peab muutma?

Tööriistad ja tegevusplaan

Innovatsioonivõimekuse test baseerub mudelil, mis paigutab ettevõtted innotrepil erinevatele arenguastmele, et sealt edasi valida arenguvaldkonnad – milles ma tahan teha arenguhüppe? See aitab ettevõttel koostada endale sobiliku arenguplaani ning tegevuskava.

Samm 3 kuidas muutust saavutada?

Soovitused ja kontaktvõrgustik

Igal trepiastmel on teadmiste, oskuste ja ressursside teenuste valik arenguhüppe saavutamiseks ning sa saad ise valida oma arenguhüppeks vajalikke teenuseid. Lisaks pakume sulle soovitusi ja võimalike koostööpartnerite kontakte, kes seda spetsiifilist teenust osutavad.

Millest koosneb ettevõtte innovatsioonivõimekus?

Ettevõtete innovatsioonivõimekus sõltub kuue teguri koostoimest: juhtimine, meeskond, väärtuspakkumine, protsessid, finantsid ning koostöö.

Tase 1-5

Kuus võimekuse kategooriat

Tunned huvi innovatsiooni vastu, plaaninud ka ise oma ettevõttes uuendustele rohkem tähelepanu pöörata. Millest alustada? Laiapõhjalise innovatsiooni sünniks on võrdselt oluline silmas pidada ettevõtte võimekust kõikides kategooriates.

Ambitsioon ja juhtimine

Uuenduslikkuse ambitsioon kirjeldab ettevõtte püüdluste ulatust ja intensiivsust uuendustegevuses. Millisel määral investeeritakse ettevõtte ressursse ja energiat innovatsiooni. Strateegiline juhtimine hõlmab pikaajaliste eesmärkide seadmist ja ressursside suunamist uuendustegevuse toetamiseks. Turuambitsioon on kirjeldab ettevõtte sihte ja püüdluseid sihtturgudel. Kui motiveeritud on ettevõte leidma konkurentsieeliseid, sisenema uutele turgudele või looma uusi turusegmente. Innovaatiliste toodete/teenuste edukaks turule toomiseks ja nende potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on vajalik skaleerimisvõimekus, pakkudes juurdepääsu uutele turgudele ja klientidele.

Kultuur ja inimesed

Ettevõtte kultuurist sõltub töötajate avatus uuendustele ja nende valmidus kaasa mõelda ning panustada innovatsiooniprotsessidesse. Innovatsioonivõimekuse tõstmiseks tasub analüüsida, kas ettevõtte kultuur soosib loovust ja uuenduslikkust ning kuidas töötajad panustavad uute ideede genereerimisse ja nende praktilisse rakendamisse.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Väärtuspakkumine on ettevõtte lubadus, kuidas tema toode või teenus lahendab klientide probleeme või vastab nende vajadustele paremini kui konkurendid. See aitab ettevõttel eristuda turul ja saada kliente, kes tunnevad, et nad saavad konkreetsest ettevõttest või tootest erilist kasu või väärtust. Ettevõtte ärimudel peegeldab praegust strateegiat ja lähenemist turule, toodetele/teenustele, kliendisuhetele ja tulude genereerimisele.

Innovatsiooniprotsessid ja praktikad

Innovatsioonijuhtimine näitab, kuidas ettevõte struktureerib, korraldab ja optimeerib uuendustegevust alates idee genereerimisest kuni turuletoomiseni. Kas ettevõtte innovatsiooniprotsessid on defineeritud ning järjepidevad. Süstemaatiline innovatsioon näitab, kas ettevõte tegeleb pidevalt uuendustega ja kui järjepidevad ja struktureeritud on protsessid uute ideede genereerimiseks, arendamiseks ja rakendamiseks. Kas innovatsioon on juhuslik ja episoodiline, või integreeritud osa ettevõtte kultuurist ja strateegiast.

Finantsid

Tugev investeerimisvõimekus võimaldab ettevõttel mitte ainult rahastada teadus- ja arendustegevust, vaid ka kiiresti reageerida turuvõimalustele, rakendada uusi tehnoloogiaid ja toetada uuenduslike ideede elluviimist, mis on hädavajalikud pideva innovatsiooni ja konkurentsivõime säilitamiseks.

Koostöö ja avatud innovatsioon

Koostöö erinevate partnerite, akadeemiliste institutsioonide ja teiste ettevõtetega võimaldab ühendada erinevaid oskusi ja kogemusi, mis on vajalikud keerukate probleemide lahendamiseks ja uuenduslike ideede genereerimiseks, kiirendades seeläbi innovatsiooniprotsesse ja suurendades nende edukuse tõenäosust. Avatud innovatsiooni puhul laiendab ettevõte oma uuendustegevuse piire väljaspool traditsioonilist sisest arendustegevust, kaasates ideid, ressursse ja teadmisi ning kasutades ära väliste partnerite, teiste ettevõtete ja ülikoolide loovust ja spetsialiseerumist.

Konsultandid

Registreerunud kasutajatel on soovi korral võimalus oma ettevõtte innovatsioonivõimekust hinnata ka välise konsultandi abiga. Innotrepi keskkonnast leiab peagi erialaliitude arendusnõunikud, maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid ning erasektori konsultandid.

Raul Aron

Arendusnõunik

Eesti Tööandjate Keskliit

Kati Rostfeldt

Innovatsiooninõunik

Eesti Tööandjate Keskliit

Indrek Sabul

Ärikonsultant

OIXIO Advisory

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv