Innovõimekuse ABC

Siit lehelt leiad erinevaid materjale, mida kasutada oma ettevõtte arendamiseks. Lisaks oleme sõnastanud olulisemad mõisted ja märksõnad, mida innovatsiooni teemadel enim kasutatakse. Innotrepi mudeli skeemid, esitlused ja korporatiiv-visuaalid on kõigile vabalt kasutamiseks ning allalaetavad.

Sõnastik

2% KLUBI

Eesti on võtnud eesmärgi, et ettevõtlussektor investeeriks teadus-arendustegevusse 2% ja riik 1% SKPst. Kui ettevõte investeerib teadus-arendustegevustesse 2% käibest, siis võib teda pidada teadmusmahukaks ning kõrge lisandväärtusega ettevõtteks.

Avatud innovatsioon

Ettevõtted ei kasuta mitte ainult oma ettevõttest, vaid ka väljastpoolt tulevaid ideid ja võimalusi tootearenduseks ja innovatsiooni turule viimiseks. See tähendab, et suur roll on koostöövõrgustikel, mis võivad koosneda klientidest, teistest ettevõtetest ja teadusasutustest. Avatud innovatsioon näeb tervet innovatsiooniahelat kui ühte avatud süsteemi, mis hõlmab mitmeid osalisi.

Innovatsioon

Innovatsioon on uus (või olulisel määral uuendatud) turule toodud või kasutusele võetud toode, teenus või protsess. Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkurentsieelis, aidates kaasa ettevõtte arengule ja tootlikkuse kasvule. Sealjuures ei pea uuendused alati olema maailmas esmakordsed või radikaalset muutust kaasa toovad, vaid võivad sisaldada endas ka väikeseid parendavaid järkjärgulisi muutusi.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv