Innovatsioonitrepp võimaldab nüüd ettevõtjatel leida just neile sobivaid teenuseid, mida pakuvad nii teised ettevõtted kui ka riik.

„Nii nagu on treeningprogrammi koostamisel oluline hinnata inimese hetke vormi nii on ka ettevõtluses. Nimelt on meil EASi ja KredExi ühendasutuses rohkem kui sada erinevat teenust ja toetust, mis aitavad ettevõtetel arenguhüpet teha. Nüüd aitab ka innovatsioonitrepp kaasa sellele, et ettevõtja just temale sobiva teenuse leiaks. Olgu selleks näiteks omatoote arendus, intellektuaalomandi kaitse, innovatsioonijuhtimine või finantside leidmine,“ loetles ühendasutuse innovatsiooniosakonna juht Inge Laas.

Suurem osa EASi ja KredExi ühendasutuse teenustest paigutuvad võimekuselt teisele ja kolmandale trepiastmele. Kui teisel astmel on ettevõtted, kes teevad üksikuid katsetusi, siis kolmandal astmel on juba läbimõeldud ja juhitud protsessiga uuendajad. Laasi sõnul on ettevõtete arengu jaoks üks kriitiline samm just teiselt astmelt kolmandale, kus väljakutseks on areneda juhuslikust katsetajast juhitud innovatsiooniprotsessiga uuendajaks.

Sellistele ettevõtetele sobiks näiteks hästi meie ettevõtete arenguprogramm, mis pakub ettevõtjatele tuge oma ärimudeli ümberkujundamiseks ning pikema plaani loomiseks. Sellega kaasnevat toetust võib kasutada nii äriprotsesside digitaliseerimiseks, personaliarenduseks kui ka müügi, turunduse, tootmise ja tootearenduse uuele tasemele viimiseks.

„Kui soovime riigi ja ühiskonnana aga tõeliselt uut arenguhüpet teha, siis on oluline, et aina rohkem ettevõtteid jõuaks ka neljandale tasemele, kus toimetavad innovatsiooni mõistes strateegilised uuendajad. Need on ettevõtted, kes tegelevad regulaarselt teadus- ja arendustegevusega ja kaasavad mahukaid investeeringuid. Ka nendele ambitsioonikatele ettevõtetele pakume üha enam toetavaid teenuseid,“ sõnas Laas.

Näiteks aitame läbi viia teadmusmahukaid arendusprojekte läbi rakendusuuringute programmi või leida rahastust erinevatest Euroopa innovatsioonifondidest.

„Kui arengusoov on kindel, siis kõige kindlam viis jõuda õige soovituse ja teenuseni, on teha innotrepp läbi koos meie kliendihalduriga, kellega koos saab ettevõte täita nii innotrepi küsimustiku kui ka seejärel arutada, millised ettevõtte arenguks vajalikud teenused just selle ettevõtte vajadustest kõige paremini sobivad,“ kinnitas Laas.

Võta ühendust klienditeenindus@eas.ee või 6 279 700.