Tulevase majanduskasvu valem põhineb teadusel, leiab aasta ettevõtte, biotehnoloogiaettevõtte Icosagen juht Mart Ustav. “Kui valitsus soovib, et meie majandus kasvaks ja tekiks piisavalt rahalist ressurssi ja inimeste rikkus suureneks, peaks majanduskasvu protsessi käivitama teadusesse, eriti rakendusteadustesse investeerides.

Esitasime 2% klubi liikmele kaks küsimust – millist nõu annaks majanduse kasvule pööramiseks majandusministrile ja mis on Eesti majanduskeskkonna kõige suurem kasutamata võimalus. Siin on aasta ettevõtte, aasta innovaatori ja Icosagen juhi Mart Ustavi vastused.

Mis on Eesti majanduskeskkonna kõige suurem kasutamata võimalus?

Eestis on ilmselgelt kasutamata teaduse võimalused rakendusväärtusega avastuste tegemiseks, mis oleksid aluseks uutele tehnoloogiatele, toodetele, ettevõtetele ja majandusele üldiselt.

Majandusminister küsib sinult nõu ehk mida teeksid, et kaks aastat langenud Eesti majandus taas kasvule pöörata?

Eesti ettevõtlust ja majandust tuleb suunata kõrge lisandväärtusega eksporditavate toodete väljatöötamisele, tootmisele ja müümisele teistesse riikidesse.

Eesti teadus on iseseisvuse aastate jooksul arenenud kõrgete teadmistega ja suhteliselt hea infrastruktuuriga tegevusalaks, mida näitab teadusartiklite arv ja nende avaldamise kohad, samuti Eestis tehtud artiklite tsiteeritavus. Eestis töötab teadusasutustes tuhandeid inimesi, seega on olemas kompetentsete inimeste kogum. Samas ei tee Eesti teadlased piisvas hulgas avastusi, millel oleks rakendusväärtust.

Eesti teadus toodab aastas 6-7 korda vähem patente kui seda teeb Soome teadus, üheksa korda vähem kui Rootsi teadus ja 10 korda vähem kui Taani teadus miljoni elaniku kohta. Kui valitsus soovib, et meie majandus kasvaks ja tekiks piisavalt rahalist ressurssi ja inimeste rikkus suureneks, peaks majanduskasvu protsessi käivitama investeerides teadusesse ja eriti rakendusteadustesse.

Akadeemilises teaduses on kompetentsete inimeste arv suur, neil on reeglina olemas teadusaparatuur ja laboratooriumid. Investeerima peaks rakendusteaduslike grantide andmise kaudu loodusteaduste, täppisteaduste, arstiteaduste, tehnikateaduste ja põllumajandusteaduste erialadel nõudega teha avastused ja need teaduslike avastuste rakenduslik aspekt patenteerida USAs, Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidu riikides. Mehhanismid selliste grantide evalveerimiseks ja väljaandmiseks on olemas Eesti Teadusagentuuris ETAG. Majandusministeeriumi haldusalas on juba loodud mehhanismid (rakendusuuringute programm RUP ja rakendusuuringute keskus RUK), kuidas sellised patenteeritud rakendusväärtusega avastused vormuvad ettevõtetes eksportivateks toodeteks.