Kaitsetööstusettevõtte Milrem asutaja Kuldar Väärsi soovitaks majandusministril töötada välisinvesteeringute meelitamise nimel, sest sellest sõltub majanduskasv. “Meie eesmärk peab olema Eestisse tuua investeeringuid, mis kasvatavad kõrge lisandväärtusega tööstust ja töökohtade arvu,” sõnas ta.

Esitasime 2% klubi liikmele kaks küsimust – millist nõu annaks majanduse kasvule pööramiseks majandusministrile ja mis on Eesti majanduskeskkonna kõige suurem kasutamata võimalus. Siin on Kuldar Väärsi vastused.

Mis on Eesti majanduskeskkonna kõige suurem kasutamata võimalus?

Globaalne megatrend on majanduse keskkonnajalajälje vähendamine ning see valdkond peab muutuma Eesti majanduse uueks konkurentsieeliseks. See on meie põlvkonna kõige suurem rikkust ümber jagav trend. Peame nutikalt selle trendi toel ühiskonnana rikkamaks saama ning olema maailmas üks innovatsiooni liidreid ja suutma seda tööstust ka skaleerida rahvusvaheliselt. Siin on selgelt väga suur lisandväärtus ning haridust ja kõrget konkurentsivõimet väärtustavad töökohad.

Majandusminister küsib sinult nõu ehk mida teeksid, et kaks aastat langenud Eesti majandus taas kasvule pöörata?

Säilitada ja suurendada Eesti atraktiivsust väliskapitalile. Väikese riigina ei saa me suletud majandusega olla edukad. Meie eesmärk peab olema Eestisse tuua investeeringuid, mis kasvatavad kõrge lisandväärtusega tööstust ja töökohtade arvu. Ilma piisava kapitalita ei ole Eestis asuvatel ettevõtetel võimalik kasvada rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisteks eksportijateks. Ekspordi kasv on alus majanduskasvule.

Suure lisandväärtusega tööstuse kasvamise startup’ist rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks suureks tööstuseks toetamine läbi kas otseste toetuste ja soodustuste või rahvusvahelise müügi toetamise. Näitena siin kaitsetööstus. Kaitsetööstus osa kaitsevõimest. Kaitsetööstus panustab majandusse eriti täna kolmel erineval moel: 1) kaitsetööstus on kõrge majanduse lisandväärtusega tööstusharu, 2) kaitsetööstus on Eesti puhul eelkõige ekspordi põhist majanduskasvu pakkuv valdkond, 3) kaitsetöötus suurendab kindlustunnet, et Eesti on kaitstud ja muudab seeläbi meid ka atraktiivsemaks investeeringute jaoks.

Vaadata läbi meie regulatsioonide poliitika. Me ei saa rakendada liialt jäika ja teistest Euroopa riikidest jäigemat regulatsiooni. Liialt jäik regulatsioon vähendab Eestis asuvate ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes Euroopa konkurentidega. Peab lähtuma tegelikust vajadusest, mitte normitehnilisest finessist.