Kas olete võibolla tundnud, et soovite oma ettevõtte arengus sammu edasi astuda, kuid pole kindel, kuidas alustada? Või äkki olete juba alustanud uuenduste sisseviimist, kuid vajate selgemat suunda ja paremat strateegiat? Innotrepi konsultandi kaasamine võib olla lahendus, mis aitab paremini mõista innovatsiooni olemust just teie äris ning toetada ettevõtet personaalselt uuele arengutasemele viimises.

Enesehindamisest tegevuskavani

Innotrepi konsultandiga saab ettevõte läbi viia väliselt valideeritud enesehindamise, mis põhineb innotrepi innovatsioonivõimekuse mudelil. See hinnang ei ole vaid teoreetiline harjutus, vaid ettevõtte senistele praktikatele toetuv analüüs, mis aitab määratleda teie praeguse positsiooni innovatsioonivõimekuse maatriksis. Konsultandi abiga on ettevõttel lihtsam koostada individuaalne tegevuskava, mis on suunatud konkreetsetele fookusvaldkondadele, mis vajavad tähelepanu ja arendust.

Võrgustiku võimaluste kasutamine

Üheks suurimaks eeliseks, mida innotrepi konsultant saab pakkuda, on juurdepääs laiemale võrgustikule. Olgu selleks parimad praktikad, koostööpartnerid ja -kontaktid või teadmised olemasolevatest teenustest ja toetustest – konsultant aitab teil leida ja kasutada neid võimalusi, mis toetavad teie ettevõtte kasvu.

Innotrepp kui arengumudel

Innotrepp on arenguvõimaluste kaardistamise tööriist, mis võimaldab rääkida innovatsioonist, arvestades iga ettevõtte ainulaadset arengutaset ja vajadusi. See aitab mõista, et innovatsioon ei pea alati tähendama midagi radikaalselt uut või maailmamuutvat – tihti on suurimad võidud peidus järk-järgulistes, ent sihipärastes parendustes.

Viie taseme läbimõtlemine

Innotrepi mudel jagab ettevõtted viiele innovatsioonivõimekuse tasemele:

  1. Uuenduste huviline
  2. Uuenduste katsetaja
  3. Juhitud protsessiga uuendaja
  4. Strateegiline uuendaja
  5. Ökosüsteemi kujundaja

Igal astmel on omad väljakutsed ja arengusoovitused, ning innotrepi konsultant aitab teil mõista, millised on just teie ettevõtte vajadused.

Kuue teguri sünergia

Innotrepi mudelis on tähtsal kohal kuus innovatsioonivõimekust mõjutavat tegurit: ambitsioon ja juhtimine, kultuur ja inimesed, väärtuspakkumise uuenduslikkus, innovatsioonijuhtimise protsessid, finantsid ning partnerid ja koostöö. Konsultant aitab teil mõista nende tegurite koosmõju ja aidata leida arenguvõimalusi vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Innotrepi kompetentsi-maatriks

Innotrepi kompetentsi-maatriksi abil saab konsultant aidata teil navigeerida läbi erinevate innovatsioonivõimekuse tasemete, tagades, et räägime innovatsioonist just teie ettevõtte keeles. See tähendab, et iga uuendus, mida tulevikus teete, on suunatud ja strateegiline.

Registreeru innotrepi kasutajaks ning leia oma valdkonna, piirkonna või arenguvajadustele sobiv konsultant!

Teeme koostööd erialaliitude arendusnõunikega, maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultantidega, EISi ja erasektori konsultantiga.

Sobiva konsultandi leidmiseks võta ühendust info@innotrepp.ee või vali testi keskkonnas konsultandiks Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt.

Tööandjate Keskliidu nõustamine on kõigile ettevõtetele tasuta.