Mis on hea juhtimine?

PARE üks eesmärkidest on seista hea selle eest, et inimeste juhtimine oleks igas organisatsioonis võtmetähtsusega valdkond. Aga milline on hea inimeste juhtimine, kui maailmas on sellest tuhandeid erinevaid käsitlusi? Hea juhtimise selge ja lihtsa kirjelduse loomine on olnud PARE juhtimiskvaliteedi töörühma üks eesmärkidest. Nii sündiski hea juhtimise ring.

Hea inimeste juhtimine algab teadlikkusest ja mõistmisest, et iga juht vastutab inimeste juhtimise kvaliteedi eest.

Hea juht:

  • Seab selge eesmärgi ja loob toetava töökeskkonna
  • Ta räägib asjadest nii nagu need tegelikult on – ta suhtleb oma meeskonnaga, kuulab, mõistab ja selgitab.
  • Hea juht on aus, eetiline, julge, lugupidav, empaatiline, vastutustundlik ja selgesõnaline. Ja seda mitte ainult sõnades vaid ka tegudes.
  • Selliselt tegutsedes ta loobki hea inimeste juhtimisega oma organisatsioonile  konkurentsieelise.

Hea juhtimise ring

 

Vaata täpsemalt: https://pare.ee/juhtimiskvaliteet/hea-juhtimise-ring/

Kuidas juhtimist mõõta?

PARE juhtimisbaromeeter

… on indeksi vormis uuring, mis aitab kaardistada inimeste juhtimise  kvaliteedi hetkeseisu organisatsioonis.

Miks küsida töötajate tagasisidet juhtimisele?

Organisatsiooni tulemuste taga seisavad töötajad. Just nemad toovad koju suurepärased tulemused, mistõttu on oluline töötajaid hoida. On ju vana tõde, et organisatsioonist lahkutakse enamasti juhtide pärast. Inimeste juhtimise baromeeter annab tagasisidet, kuivõrd ettevõtte juhtimine töötajatele sobib ning peegeldab nende lojaalsust organisatsioonile.

Lojaalsed töötajad ei vaheta töökohta esimese parema pakkumise peale – nad teevad oma tööd kvaliteetsemalt ja pingutavad rohkem ning toovad tööandjale paremaid tulemusi. Ka tööandja turundust teevad kõige paremini omad töötajad, sest nemad on organisatsiooni nägu. Juhtimisega rahulolevate töötajatega organisatsioonidesse on lihtsam leida uusi inimesi ja nende maine tööotsijate hulgas on parem – nii on inimeste juhtimise indeks oluline ka tööandja brändingu kontekstis.

PARE juhtimisbaromeetriga saad võrrelda oma tulemusi ka teiste organisatsioonidega, tänu millele saad hea pildi sellest, kus oma juhtimiskvaliteediga asetsete.
Organisatsioonile annab baromeeter võimaluse kasutada tulemust näiteks värbamises ja turunduses.

Milline on PARE juhtimisbaromeetri metoodika?

PARE inimeste juhtimise baromeeter tugineb maailmas väga laialt testitud soovitusindeksi metoodikale.

Kui soovitusindeks mõõdab klientide lojaalsust, siis inimeste juhtimise indeks juhtimise kvaliteeti ning seeläbi ka töötajate lojaalsust. Metoodika jagab töötajad kolme rühma: inimeste juhtimisega rahulolevad töötajad, neutraalsed ja rahulolematud. Mõõdetakse rahulolevate töötajate osakaalu. Mida kõrgem on rahulolevate töötajate hulk, seda suurem potentsiaal on organisatsioonil olla edukas.

Millised on PARE juhtimisbaromeetri eelised organisatsioonisisese rahuloluküsitluse või motivatsiooniuuringu ees?

Juhtimisbaromeetrile vastamine on lihtne ja kiire. Sellele vastamine võtab väga vähe aega (umbes 2 minutit), mis suurendab töötajate vastamise tõenäosust.

Organisatsioon ei pea tegema andmeanalüüsi, mis on sageli suur ja ajamahukas protsess.
Kuna uuringut teeb PARE, kes on kolmas osaline, ja tulemused on üldistatud organisatsiooni tasemel, siis suurendab see võimalust ausaks töötajate tagasisideks.

PARE juhtimisbaromeeter lubab oma tulemusi võrrelda teiste organisatsioonide tulemustega ning annab seeläbi võrdlusvõimaluse teistega.
Tulemused saadetakse organisatsioonile edasi kujul, mida ta saab kohe oma töötajatega jagada.

Kui sageli tuleks tagasisidet küsida?

Ideaalne tagasiside küsimise intervall oleks kord kvartalis. Samuti võiks PARE juhtimisbaromeetrit kasutada pärast suuremaid muudatusi organisatsioonis. Nii võib baromeetri tulemuste võrdlus enne ja pärast muudatust anda aimu, kas muudatuste juhtimine on toimunud töötajatele sobivalt.

Milline on juhtimisbaromeetri puhul hea tulemus?

Juhtimisbaromeetri skaala on 200-palline: –100% kuni +100%. Kui baromeetri skoor on üle nulli, siis on suurem osa töötajatest inimeste juhtimisega organisatsioonis rahul.

NPS

Iga organisatsioon on erinev. Kõige õigem on võrrelda ennast iseendaga, enda eelmise tulemusega.
See näitab, kas ja kuhu suunas on toimunud muutus ning aitab õppida ja samm-sammult paremaks saada.

Mis keeles on PARE juhtimisbaromeetrit võimalik täita?

Juhtimisbaromeetrit on võimalik täita nii eesti, inglise kui vene keeles.

Kuidas PARE juhtimisbaromeetris osaleda?

Vaata täpsemalt PARE kodulehelt.