Baltimaade süvatehnoloogia sektor on üks kiiremini kasvavaid Euroopas. Raport, mille kaasautorid on dealroom.co ja Iron Wolf Capital, kaasautorid Startup Estonia, Commercialization Reactor ja WALLESS, tutvustab peamisi teadmisi ökosüsteemi kiirest kasvust ja kasvavast investorite huvist. Aruanne annab hetkeülevaate 2024. aasta startup- ja investeerimismaastikust Balti regioonis.

Kuigi tähelepanu keskmes on Deep Tech ja AI ettevõtted, uuritakse aruandes ka neid edusamme toetavat kriitilist infrastruktuuri, sealhulgas ülikoole, kõrvalettevõtteid ja tärkavaid tehnoloogiakeskusi võtmelinnades. Lisaks süvatehnoloogia- ja tehisintellektilahendustele võtab selle aasta aruanne fookusesse ka cleantech-ettevõtted.

Tutvu raportiga SIIT.