Teenus

Digitaliseerimise juhtimise teenused

OIXIO Digital AS

Harju maakond

Teenuste hulka kuuluvad EAS toetatav Digitaliseerimise Teekaardi koostamine, ärinõuete kirjeldamine tarkvara juurutamiseks, digitaliseerimise investeeringute ärikasu hindamine, lähteülesannete koostamine tarkvara juurutamiseks.

Digitaliseerimise juhtimise teenused moodustavad ühtse terviku ettevõttele, kes soovivad süsteemselt arendada oma digitaliseerimise taset.

 

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Uuenduslikkuse ambitsioon Äriprotsesside uuenduslikkus Tehnoloogia uudsus

Teenuse tüüp

Nõustamine
Digitaliseerimise Teekaart

Üle-ettevõtteline digitaliseerimise analüüs koos digitaalse arengu visiooni ja tegevuskava koostamisega kuni kolmeks aastaks. Arenguplaan sisaldab terviklikku ülevaadet olemasolevatest kitsaskohtadest ja nende likvideerimiseks vajalikest lahendustest. Kõik tulevased parendusprojektid on järjestatud nende olulisuse ja mõju ulatuse järgi.

Ärinõuete kirjeldamine tarkvara juurutuseks

Korrektselt kogutud ärinõuded aitavad tuvastada võimalikke riske ja probleeme varakult ning leida lahendusi enne tarkvara rakendamist. See vähendab tulevikus tekkida võivaid kulukaid vigu või ebatõhusaid lahendusi.

Investeeringu ärikasu ja tasuvuse hindamine

Teenus sisaldab kavandatava investeeringu otseste ja kaudsete mõjude analüüsi, riskide tuvastamist, finantstasuvuse leidmist, investeerimisprojektide võrdlemist ja seejärel tehtud investeeringu mõju jälgimist.

Lähteülesanded tarkvara juurutuseks

Kaardistatud protsesside, rollipõhiste kasutuslugude ja kogutud ärinõuete baasil aitame koostada tarkvara lähteülesande. Seda nii olemasolevate tarkvarade valimiseks ja juurutamiseks kui ka uute tarkvarade või funktsionaalsuste arendamiseks.

Loe rohkem

Asukoht

Kogu Eesti