Teenus

Digtaliseerimise ja küberturvalisuse teenused

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Äriprotsesside uuenduslikkus Tehnoloogia uudsus

Teenuse tüüp

Toetus
Digitaliseerimise teekaardi toetus

Toetame digitaliseerimise teekaartide koostamist, mille kaudu suureneb ettevõtja teadlikkus oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks. Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalse tehnoloogia, tarkvaralise või automatiseerimisalase lahenduse.

 

Loe rohkem
Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus

Toetuse abil saavad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse taseme ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu.

Toetust rakendatakse koostöös Riigi Infosüsteemide Ametiga (www.ria.ee).

Loe rohkem
Ettevõtete digipöörde toetus

Eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.

Sihtgrupp: Eesti äriregistris registreerituderaõiguslik juriidiline isik, mille taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele peab taotleja põhitegevusalal olema Eestis vähemalt 200 000 eurot

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti