Teenus

Eelkliinilise ravimiarenduse tugiprogramm

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Võrgustik ekspertidest, kes nõustavad Eesti ettevõtteid eelkliinilise ravimiarenduse projektide ettevalmistamisel, läbiviimisel ning ärilise võimaluste leidmisel.

Sihtgrupp: Biomeditsiini valdkonna ettevõtted

Innovõimekuse tase

Tase 3

Teenuse alakategooria

Koostöövõimekus Avatud innovatsioon Tootearendus Intellektuaalomandi kaitse

Teenuse tüüp

Nõustamine
Eelkliinilise ravimiarenduse tugiprogramm

Nõustamisteenust on võimalik kasutada:
• Eelkliinilise ravimiarenduse tööplaani nõustamine
• Varajaste ravimikandidaatidega seotud ärivõimaluste nõustamine
• Valmistumine varajasteks kliinilisteks katsetusteks
• Eelkliinilise ravimiarenduse arenduspartnerite ja teenusepakkujate leidmine
• IO varajane nõustamine

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti