Teenus

Ekspordi kasvatamise teenused

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 3
Tase 4

Teenuse alakategooria

Turuambitsioon Skaleerimine / müügivõimekus

Teenuse tüüp

Teenus Laen / Käendus Krediidikindlustus
Ekspordinõunike teenused sihtturgudel

Pakume konsultatsioone ekspordi turgudele sisenemiseks ja oma äri edendamiseks.

Loe rohkem
Ekspordilaen

Ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kestvuskaupade eksportimise tehingute rahastamiseks. Ekspordilaenu sihtotstarve on võimaldada välisostjale vähemalt kahe aasta pikkust maksetähtaega ning rahastada krediidikindlustuse preemiamakse tasumist ja vajaduse korral ka välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Loe rohkem
Süsteemne eksport Jaapanis (IKT ja Smart City valdkonna ettevõtetele)

Teenus toetab IKT ettevõtete Jaapani turule sisenemist. 4 kuu jooksul läbivad ettevõtted tugeva ettevalmistuse (koolitused, nõustamised), millele järgnevad individuaalsed turuvisiidid Jaapanisse, kus toimuvad ettevalmistatud B2B kohtumised.

Loe rohkem
Tarnijakrediidi kindlustus (pikaajaliste eksporditehingute kindlustus)

Tarnijakrediidikindlustus on krediidikindlustus, mis on mõeldud eksportijale, kes kapitali- või kestvuskaupade müümisel või teenuste osutamisel võimaldab välisriigi ostjale vähemalt 2 aasta pikkust maksetähtaega. Seda saab kasutada ekspordilepingu finantseerimisel tagatisena ja siis, kui eksporditehingut finantseeritakse KredExi väljastatava ekspordilaenuga.

Loe rohkem
Välisvisiidid äridelegatsioonidele

Ärivisiidid aitavad Eestis tegutsevatel rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtetel suurendada enda nähtavust välisturgudel, leida koostööpartnereid ja avada uks uutele turgudele. Samuti tutvustavad ärivisiidid Eestit atraktiivse välisinvesteeringute sihtkohana ja usaldusväärse ekspordipartnerina, toetades Eesti ettevõtluskeskkonna muutmumist rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Delegatsiooni kuulumine kinnitab välispartnerile, et ettevõttel on head suhted oma koduriigiga, lisab tõsiseltvõetavust ning toimib kvaliteedi garantiina.

Loe rohkem
Ärimissioonid eksporditurule

Ärimissiooni eesmärk on tutvuda konkreetse piirkonna ärivõimalustega ja saada seal esmased ärikontaktid. Korraldame sektoripõhiseid ärimissioone Euroopas, Aasias, Lähis-Idas ja Ida-Aafrikas.

Loe rohkem
Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Korraldame rahvusvahelistel välismessidel riiklikke ühisstende, et aidata Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada.

Loe rohkem
Valikulise riski kindlustus

Valikulise riski kindlustusega saad kindlustada ettevõtte mitmed müügitehingud nii Eestis kui ka välismaal asuvate ostjatega. Valikulise riski kindlustamise korral jääb suurem osa sinu ettevõtte müügitehingutest siiski kindlustamata, kuid sellele vaatamata maandad mitme ostjaga seotud makseriskid. Kindlustusperioodi jooksul saad taotleda krediidilimiitide määramist uutele ostjatele ja seniste krediidilimiitide muutmist.

Loe rohkem
Müügikäibe kindlustus

Müügikäibe kindlustusega saad kindlustada ettevõtte kõik müügitehingud nii Eestis kui ka välismaal asuvate ostjatega või suurema osa neist. Sel moel maandad ühekorraga paljude ostjate makseriskid. Kindlustusperioodi jooksul saad taotleda krediidilimiitide määramist uutele ostjatele ja seniste krediidilimiitide muutmist. Kindlustatud on ostjatelt neile kindlustusaasta jooksul tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest saamata jäänud maksetest tulenev kahju kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustuskatte määra ulatuses. Iga ostja makserisk on kindlustatud KredEx’i poolt ostjale määratud krediidilimiidi ulatuses. Müügikäibe kindlustus on kasutatav tagatisena müügiarvete finantseerimisel faktooringu vms finantsteenuste abil.

Loe rohkem
Ekspordipartneri taustakontroll (AÜE)

Ekspordipartneri taustakontroll on mõeldud  potentsiaalsete äripartnerite esmase taustauuringu tegemiseks, et maandada turule sisenemise riske.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti