Teenus

EL kestlikkuse aruandluse (Corporate Sustainability Reporting Directive ehk CSRD) nõustamine

SEB PANK AS

Harju maakond

Sihtrühm: Eesti ettevõtted, kellele rakendub kestlikkusaruandluse nõue EL kestlikkuse aruandluse direktiivi kohaselt

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Äriprotsesside uuenduslikkus Juhtimine

Teenuse tüüp

Nõustamine
EL kestlikkuse aruandluse lühinõustamine

Kestlikkusaruandluseks valmistumine annab võimaluse süstemaatiliselt kaardistada kestlikkusega seotud riske ja võimalusi ning luua struktureeritud lähenemine keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalastele teemadele, luua läbipaistvust ning tugevdada pikaajalist konkurentsivõimet. Kahekordse olulisuse hindamine, ehk enda oluliste kestlikkuse teemade leidmine, on kestlikkuse strateegia vundament, mis aitab ka edaspidi hoida fookust ja seada konkreetseid eesmärke – seda saab kasutada juhtkonna tööriistana ning riskide juhtimise süsteemi osana.

1-tunnise lühinõustamise abil saad strateegilist teavet EL kestlikkuse aruandluse direktiivi keerulisel maastikul navigeerimiseks.  Jätkusuutlikkuse nõustamisjuhi abil saad ülevaate oluliste  avalikustamisnõuete ja standardite kohta, samuti EL Taksonoomia ning kahekordse olulisuse hindamise, sh sidusrühmade kaasamise, kohta. Nõustamise tulemusena saad alustada teekaardi koostamisega, et valmistuda kestlikkusaruandluseks ning paika panna järgmised sammud läbipaistvuse suurendamiseks.

Sihtrühm: Kestlikkusaruandluse nõue rakendub 2025. aastast suurettevõtetele, kellele kohaldub vähemalt kaks näitajat järgmistest: a) 250 või rohkem töötajat; b) müügitulu 50 mln €; c) bilansimaht 25 mln €; ning alates 2026. aastast börsil noteeritud VKE’dele (v.a mikroettevõtted).

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti