Teenus

Euroopa Horisont EIC Accelerator

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator eesmärgiks on pakkuda riskialti(ma)t kapitali üksikettevõtetele tehnoloogia-​ ja teadmusmahukate lahenduste turuvalmiks arendamisel ja turule toomisel.

Innovõimekuse tase

Tase 4
Tase 5

Teenuse alakategooria

Tootearendus Tehnoloogia uudsus Omatoote / teenuse uuenduslikkus

Teenuse tüüp

Toetus
Kvaliteedimärgise (Seal of Excellence) toetus

Kvaliteedimärgis (Seal of Excellence) on heakskiitev hinnang, mis antakse muuhulgas Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist (EIC Accelerator) toetust taotlenud süvatehnoloogia (deep tech) ettevõtja projektile, mis ületab küll projektikonkursile kindlaksmääratud kvaliteediläve, kuid mida ei rahastata Euroopa Komisjoni poolt eelarvepiirangute tõttu. Kvaliteedimärgise saanud ettevõtja võib taotleda ettevõtluskiirendisse esitatud projekti rahastamist granditoetuse mahus (kuni €2,5 mln) EASist kui projekt on otseselt seotud Eesti majandusega ja omab projekti valdkonna kasvu mõjutavatele teguritele olulist mõju.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti