Teenus

Ida-Viru investeeringute ja teadmusmahukate tegevuste toetus

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 3
Tase 4

Teenuse alakategooria

Finantseerimisvõimekus Tootearendus Tehnoloogia uudsus

Teenuse tüüp

Toetus
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda. Toetuse andmise eesmärk on toetada Ida-Viru maakonna majanduse mitmekesistumist ja ettevõtjate konkurentsivõime kasvu läbi kõrgemat lisandväärtust ning uusi töökohti loovate investeeringute.

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka: mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; info ja side ettevõtlus; kutse, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus

Loe rohkem
Ida-Viru ettevõjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Toetuse andmise eesmärk on mitmekesistada ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste elluviimise tulemusel Ida-Viru piirkonna majandust, aidata luua piirkonda kõrge lisandväärtusega töökohti ning seeläbi kasvatada Ida-Viru piirkonna ettevõtjate konkurentsivõimet.

Sihtgrupp: Eesti äriühingud, mille projekti tegevusvaldkondadeks on:
1) mäetööstus – jagu B, välja arvatud alajaod 05, 06 ja 091;
2) töötlev tööstus – jagu C, välja arvatud alajaod 102, 12, 19, 242, 243, 2446, 2452 ja 2591;
3) elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine – jagu D, välja arvatud alajagu 35111;
4) veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus – jagu E.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Ida-Viru maakond