Teenus

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Sihtgrupp: Eesti ettevõtted, kes tegelevad või planeerivad alustada aktiivselt teadus-​arendustegevuse ja innovatsiooniga.

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Innovatsioonijuhtimine Innovatsiooniportfelli juhtimine Ideevoo juhtimine

Teenuse tüüp

Nõustamine
Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hindame ettevõtte olemasolevaid protsesse ja innovatsioonivõimekust ning tuvastame koostöös ettevõttega tugevused ja nõrkused. Koostame põhjaliku raporti koos ettepanekutega, mis toetab ettevõtet arendamist vajavate tegevuste elluviimisel.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti