Teenus

IPCEI (vesiniku väärtusahela) projektide toetamine

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

IPCEI üle-​euroopalise tähtsusega vesiniku väärtusahela 3 erinevat toetust, mis on piiratud hulgale ettevõtetele.

Innovõimekuse tase

Tase 4
Tase 5

Teenuse alakategooria

Tootearendus Omatoote / teenuse uuenduslikkus Tehnoloogia uudsus

Teenuse tüüp

Toetus
IPCEI (vesiniku väärtusahela) projektide toetamine-

Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antavale toetusele kvalifitseerub ettevõtja:

1) kes on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt CO2 kvoodiraha saajana (kalendriaastapõhine);
2) kelle projektile on Euroopa Komisjon väljastanud riigiabi loa. Toetuse saamisel vähendatakse kvoodirahadest IPCEI projektile broneeritud summat.

Eelteatise esitanud projektide toetusele kvalifitseerub ettevõtja kelle projekti osas on Euroopa Komisjonile esitatud eelteatis.
Riigiabi loa alusel antavale toetusele kvalifitseerub ettevõtja kelle projektile on Euroopa Komisjon väljastanud riigiabi loa.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti