Teenus

Kapitali kaasamise teenused

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 3
Tase 4

Teenuse alakategooria

Finantseerimisvõimekus

Teenuse tüüp

Laen / Käendus
Kapitalilaen

Kapitalilaen on allutatud laen, mille sihtotstarve on rahastada tegevusi, mis suurendavad arendamise ja laiendamise teel ettevõtte konkurentsivõimet.

Sihtgrupp: Ärimudeli toimimist tõestanud ja hea arengupotentsiaaliga kiiresti kasvav Eesti ettevõte.

Loe rohkem
Laenukäendus

Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

NB! Saab olla ainult uue kohustuse (pangalaenu, liingutehingu või pangagarantii) lisatagatis.

Sihtgrupp:

1) VKE;
2) Suurettevõtja;
3) Füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kelle jaoks on kaupade müük või teenuste osutamine püsiv tegevus

Loe rohkem
Tööstuslaen

Tööstuslaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisingettevõttega. Tööstuslaen kui allutatud laen suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.

Sihtgrupp: VKE, mille:
1) põhitegevusala on töötlev tööstus, mäetööstus, elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus ning jäätmetöötlus ja -kõrvaldus;
2) investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse ja sellega kaasnevad otsesed kulud seoses ettevõtja tegevuse laiendamise, tootangu mitmekesistamise või äriprotsessi ümberkorraldamisega.”

Loe rohkem
Regionaallaen

Regionaallaenu kasutatakse väljaspool Tallinna ja Tartut tegutsevate ettevõtjate toetamiseks investeeringute tegemisel. Regionaallaen aitab, kui investeeringu tegemiseks soovitakse kasutada pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtja tagatisvara turuväärtus pole piisav pangapoolse finantseeringu kaasamiseks. Regionaallaen suurendab allutatud laenuna panga silmis ettevõtte omafinantseeringut ning vähendab tagatise vastu võetavat riski. Meede oleks täiendav instrument KredExi laenukäendusele, mis koosmõjus motiveeriksid pankasid rahastama ka selliseid investeeringuid, mis vaid KredExi käenduse olemasolul jääksid liialt madalast tagatisvara turuväärtusest tulenevalt rahastamata.

Sihtgrupp: VKE, mille:
1) investeeringu asukoht on väljaspool Tallinna ja Tartut;
2) investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse ja sellega kaasnevad otsesed kulud seoses ettevõtja tegevuse laiendamise, tootangu mitmekesistamise või äriprotsessi ümberkorraldamisega.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti