Teenus

Rahvusvahelise partnerlused ja rahastuse teenused

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 3
Tase 4
Tase 5

Teenuse alakategooria

Koostöövõimekus Avatud innovatsioon Omatoote / teenuse uuenduslikkus

Teenuse tüüp

Nõustamine Toetus Kontaktüritus
Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) suunaline rahvusvaheline koostöö

Eesti ettevõtete teadlikkuse tõstmine Euroopa Tuumauuringute keskuse CERN pakkumiskutsetel edukaks osalemiseks. Tegevused pakuvad tuge Eesti innovaatilistele ettevõtetele oma toodete ja teenuste müügile ja välja arendamisele koostöös CERNiga. Tegevused tihendavad koostööd Eesti teadusasutuste ja ettevõtete vahel ning panustavad TA koostöösse. Digitaliseerimise sunnal: CERN pakub tööstuslikus koostöös ettevõtjatega ainulaadset oskusteavet keerukate tööstuslike juhtimissüsteemide projekteerimisel, ehitamisel, kasutuselevõtul, käitamisel ja hooldamisel.

Loe rohkem
Eesti Kosmosebüroo

Eesti Kosmosebüroo on Euroopa Kosmoseagentuuri ärivõimaluste vahendaja Eestis ja Eesti esindaja Euroopa Kosmoseagentuuris, sh ESA pakkumiskutsete vahendamine, projekti koostajate nõustamine, infopäevade ja seminaride ning konverentside korraldamine, õppereiside ja matchmaking ürituste korraldamine.

Loe rohkem
Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiarenduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks koostööks (Eurostars)

Eurostars on Euroopa horisondi partnerluse „Innovaatilised VKE-d“ (ingl European partnership on Innovative SMEs) tegevus. Eurostarsi raames toetame Eesti ettvõtete rahvusvahelisi tootearendusprojekte, mis on saanud rahvusvaheliselt innovatsioonikoostöö võrgustikult Eureka positiivse hinnangu.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti