Teenus

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmine

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud tööstusettevõtja (EMTAK B, C, sh. teatud tegevused välja arvatud).

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Ärimudeli uudsus

Teenuse tüüp

Toetus
Tootmisettevõtja ärimudeli muutmine

Toetuse andmise eesmärk on kohaliku tootmise toimepidevuse tagamine ja ärimudelit muutvate arendusprotsesside elluviimine, et Eesti tootmisettevõtete tooted vastaksid keskkonna ja kliimaneutraalsuse eesmärkidele ja oleksid konkurentsivõimelised eksporditurgudel. Toetuse 1. moodulis kaardistatakse eksperdi abiga ettevõtja rohevõimekus, äritegevuse ringsus ja luuakse teekaart. Hoogustamaks madala süsinikuga majandusele üleminekut, võimaldab 2. moodul teekaardist tulenevat prioriteetset arendustegevust ellu viia. Meetmega püüame innustada rohemõtlemise ja -tegemise (sh. ringmajanduse põhimõtete) sidumist ettevõtte strateegilise missiooniga ning muuta see lahutamatuks osaks äritegevusest.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti