Teenus

SmartCapi rohetehnoloogia investeerimisprogramm (GTIP)

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

SmartCapi rohetehnoloogia Investeerimisprogrammi alusel teeb SmartCap investeeringuid rohetehnoloogia ettevõtetesse kogumahus 20 miljonit eurot kuni 2024.aasta lõpuni.

 

Innovõimekuse tase

Tase 4

Teenuse alakategooria

Finantseerimisvõimekus Investeeringud innovatsiooni Tehnoloogia uudsus

Teenuse tüüp

Kapital
SmartCapi rohetehnoloogia investeerimisprogramm (GTIP)

SmartCapi rohetehnoloogia investeerimisprogramm on osa Rohefondist, mille eesmärk on parandada riskikapitali kättesaadavust uute rohetehnoloogiate väljatöötamiseks läbi uuenduslike ja/või teadusmahukate rohetehnoloogia ettevõtete rahastamise eeskätt teiste erafondide rahastamise kui ka otseinvesteeringuid tehes. Rohefond panustab Euroopa Liidu taksonoomiamääruse artiklis 9 loetletud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti