Teenus

Suurinvestori toetus

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Sihtgrupp: Töötleva tööstuse suurettevõte

Innovõimekuse tase

Tase 4
Tase 5

Teenuse alakategooria

Investeeringud innovatsiooni Tehnoloogia uudsus Tootearendus

Teenuse tüüp

Toetus
Suurinvestori toetus

Toetame investeeringuid töötlevasse tööstusesse, mis aitavad kaasa kõrgema lisandväärtuse loomisele ja ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule.

Sihtgrupp: Töötleva tööstuse suurettevõte:
1) kavandatav investeering koos taotletava toetusega on vähemalt 6,7 m€;
2) põhitegevus või kavandatav projekt kuulub töötleva tööstuse tegevusvaldkonadesse;
3) enda, emaettevõtte või kontserni konsolideeritud käive eelnenud majandusaastal oli vähemalt 50 m€.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti