Teenus

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Intellektuaalomandi kaitse Tehnoloogia uudsus

Teenuse tüüp

Nõustamine
Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Tehnoloogiliste võimaluste ja riskide varajane ära tundmine annab ettevõtetele otsustava konkurentsieelise. Selleks tuleb asjakohased arenevad ja tärkavad tehnoloogiad tuvastada niipea kui võimalik ning hinnata nende võimekust ja potentsiaali. See teenus võimaldab ettevõttel leida oluline signaal infomerest ja luua usaldusväärsed alused tehnoloogiaotsuste tegemiseks.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti