Teenus

Tootearenduse teenused

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Tootearendus Omatoote / teenuse uuenduslikkus Intellektuaalomandi kaitse

Teenuse tüüp

Toetus Meistriklass
Arendusosak

Toetame ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, teha uuringuid jm, suurendamaks konkurentsivõimet uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu.

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud äriühingust VKE

Loe rohkem
Ettevõtja tootearenduse toetus

Toetuse abil arendatakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline uus või oluliselt muudetud toode või teenus. Arendatav toode või teenus peab panustama nutika spetsialiseerumise fookusvaldkondade eesmärkidesse.

Sihtgrupp: Ettevõtted, kelle viimase kahe aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000€.

Välistatud projektide valdkonnad: põllumajandus, metsamajandus, vesiviljelus; vahendus, hulgi- ja jaekaubandus; kinnisvara; tubakas; hasartmängud; finants ja kindlustus; juriidilised toimingud, peakontorid, reklaam, turu-uuringud; rentimine, tööjõu rent, kivi- ja pruunsöe kaevandamine ning nafta ja maagaasi tootmine ja abistavad tegevused.

Loe rohkem
Innovatsiooniosak

Toetame ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, teha uuringuid jm, suurendamaks konkurentsivõimet uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu.

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud äriühingust VKE

Loe rohkem
Ringdisaini meistriklass

Meistriklass, mis keskendub ringdisaini põhimõtetest lähtuvale kestlikule tootearendusele, uute ärimudelite, koostööformaatide ja väärtuspakkumise loomisele, muutuvast õigusruumist paremini arusaamisele ning uue kestliku toote turustamise võimalustele. Teenuse vältel osalejatel pädev ringdisaini- ja ärimentorluse tugi jms. Meistriklassi lõpuks valmib kestliku toote prototüüp ja uus väärtuspakkumine.

Sihtgrupp: Tööstusettevõtted, kes seisavad silmitsi väljakutsega arendada rohepöörde valguses uusi kestlikke tooteid ja/või teenuseid või muuta olemasolevaid tooteid või teenuseid kestlikuks.

Loe rohkem
Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Rakendusuuringute programm toetab innovaatiliste toodete arendust ja võimaldab ettevõtetel kasvatada oma tulu, arendades uusi või senisest oluliselt muudetud tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid.

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud äriühing, mis soovib töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta. Osalemine iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või IO ekspertidega.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti