Innovõimekuse analüüsi väljavõte

Submission

Väljavõtte aeg:

30.11.23 12:50

Ettevõte

Submission

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

Submission innotest November 2023

Tase 2

skoor2.3 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja
Algteadmised ja pealehakkamine

Olete ettevõttes katsetanud ettevõttes üksikuid uuendusi ning arendustegevusi. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 1

1

Juhtimine

1 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

2 / 5

Turuambitsioon

5 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

3 / 5

Uuenduste huviline

Ettevõtte äritegevus on stabiilne, kus konkurentsieeliseks võib pidada paindlikkust ja kohanemisvõimet. Ettevõte suudab reageerida muutuvatele turutingimustele ja klientide vajadustele ning kohandada ka oma äritegevust vastavalt. Ettevõtte omanikel ja juhtidel on huvi uuenduste vastu ning võibolla ka soov laieneda rahvusvahelisele turule.

Ettevõtte tänane ambitsioon on olla kohalikul turul turuliidri positsioonis, välisturgudega aktiivselt veel ei tegutseta. Rahvusvaheliste klientide pöördumistele ja päringutele reageerib ettevõte vastavalt olemasolevatele võimalustele.

Soovitus: kas ettevõte on sõnastanud lähiaastate arenguplaani ja välisturgudele sisenemise ambitsiooni? Välisturgudele laienemiseks on tuleks alustuseks valida esimesed sihtriigid ning tõsta oma meeskonna arendus- ja müügivõimekust, et saavutada välistellimustes regulaarsus. Välisturgudele sisenedes tuleks tõsta toote ja/või teenuse eristumise ambitsiooni.

Kultuur ja inimesed

Tase 2

2

Inimesed

2 / 5

Innovatsioonikultuur

4 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõttes ei ole veel välja kujunenud teadlikku innovatsiooni kultuuri, kuid on väike rühm eestvedajaid, kes on uuendusliku mõtteviisiga. Nad väärtustavad avatust muutustele ja valmisolekut riske võtta. Neil on julgust esitada küsimusi, märgata väljakutseid ning teha ettepanekuid uute ideede kohta.

Juhtkond väärtustab uuenduslikkust ja initsiatiivi. Soovi korral on võimaldatud inimestele ka innovatsiooniga seotud tööülesanded.

Soovitused: kindlasti leidub ettevõttes uuenduste eestvedajaid rohkemgi. Neid tasub sel teel veelgi enam võimestada ja toetada ning parimatest luua innovatsioonimeeskond. Innovatsiooniga seotud ülesanded tasub lisada erinevatele ametikohtadele, et kasvatada üldist uuenduslikkust toetavat meelsust.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 4

4

Äriprotsesside uuenduslikkus

4 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

4 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

5 / 5

Tehnoloogia uudsus

4 / 5

Ärimudeli uudsus

4 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõtte väärtuspakkumises on esindatud mitmed innovatsiooniliigid (protsessi-, toote- või teenuse-, tehnoloogia- ja/või ärimudeli innovatsioon).

Väärtuspakkumise realiseerimiseks vajalik intellektuaalne omand on katalogiseeritud ja aktiivselt ohjatud, intellektuaalomandi kaitse on süsteemne. Tunnustatud bränd koos kaitstud tooteportfelliga annavad selge turueelise ning aitavad maandada riske.

Soovitused: Kaaluge, kas teie ärimudel võiks toimida innovatsiooniplatvormina teistele ettevõtetele. Süvatehnoloogia loomine või integreerimine oma äriprotsessidesse võimaldab siseneda konkurentide jaoks kättesaamatutele turgudele. Looge tugev intellektuaalomandi kaitsestrateegia, et pikaajaliselt ettevõtte konkurentsieelist kaitsta.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 1

1

Tootearendus

2 / 5

Ideevoo juhtimine

1 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

1 / 5

Innovatsioonijuhtimine

3 / 5

Uuenduste huviline

Oma ettevõtte arendamisel püüate tooteid/teenuseid rohkem müüa ja neid samm-sammult kohandada vastavalt klientide soovile. Mõningaid toote/teenuse uuendusi on juba tehtud, kuid need on pigem suunatud muude protsesside efektiivsuse tõstmiseks. Süsteemseks tootearenduseks vajalikud oskused ning innovatsioonijuhtimiseks vajalikud teadmised on täna veel piiratud.

Sinu ettevõttes esineb küll üksikuid innovatsioonist huvitatuid ja töötajatel on võimalus ideid esitada, kuid seda tehakse pigem juhuslikult. Kui tekib hea idee uuenduseks, siis seda viiakse ellu igapäevatöö kõrvalt. Eraldi uuendusprojekte ei käsitleta, süsteemselt juhitud protsesse ja praktikaid selleks ei ole loodud.

Soovitus: kas sinu ettevõttes tegeletakse teadliku tootearenduse ja ideede korjega? Tootearenduseks ning uuendusteks on vajalik pidev ideede kogumine ning võimalike innovatsiooniprojektide kaardistamine. Püüdke tuvastada, millises tootes, teenuses või protsessis peitub homne väärtus kliendi jaoks.

Finantsid

Tase 2

2

Finantsvõimekus

4 / 5

Investeeringud innovatsiooni

2 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Sinu ettevõtte uuendustegevuste kulutused on seni olnud juhuslikud, peamiselt turuolukorrale reageerivad. Innovatsioonikulusid ei eristata ega eelarvestata.

Seni tehtud parendusprojektide rahastamine on toimunud peamiselt omavahenditest. Mõningal määral on kaastatud isiklikel kontaktidel põhinevaid (FFF) investeeringuid ning riiklikke esmaseid toetusmeetmeid (inno-osakud) ja -teenuseid (koolitused, nõustamine).

Soovitused: Innovatsiooni süsteemseks juhtimiseks alustage äriprotsesside digitaliseerimise ja automatiseerimise ning tootearendusega seotud projektide kulude eristamisest ettevõtte eelarves.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 4

4

Koostöövõimekus

4 / 5

Avatud innovatsioon

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõttel on toimiv innovatsoonipartnerlus ettevõtete, teadlaste, klientide, erialavõrgustikega. On olemas valmisolek mõningate teadmiste ja tehnoloogiate litsentseerimiseks (mittekonkureerivatele ettevõtetele).

Vajadusel ostetakse sisse arengujärgus tehnoloogia, mida koos partneritega ja/või teadus- ja arendusasutusega ettevõtte jaoks edasi arendatakse või kohendatakse.

Soovitused: Avatud innovatsioonis panustavad kõik partnerid ökosüsteemi keskmele ning koostööle läbi avatud platvormi.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv