Innovõimekuse analüüsi väljavõte

Digital Baboon OÜ

Väljavõtte aeg:

4.06.24 06:38

Ettevõte

Digital Baboon OÜ

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

Digital Baboon OÜ innotest June 2024

Tase 2

skoor2.5 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja
Algteadmised ja pealehakkamine

Olete ettevõttes katsetanud ettevõttes üksikuid uuendusi ning arendustegevusi. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 1

1

Juhtimine

1 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

4 / 5

Turuambitsioon

5 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

3 / 5

Uuenduste huviline

Ettevõtte äritegevus on stabiilne, kus konkurentsieeliseks võib pidada paindlikkust ja kohanemisvõimet. Ettevõte suudab reageerida muutuvatele turutingimustele ja klientide vajadustele ning kohandada ka oma äritegevust vastavalt. Ettevõtte omanikel ja juhtidel on huvi uuenduste vastu ning võibolla ka soov laieneda rahvusvahelisele turule.

Ettevõtte tänane ambitsioon on olla kohalikul turul turuliidri positsioonis, välisturgudega aktiivselt veel ei tegutseta. Rahvusvaheliste klientide pöördumistele ja päringutele reageerib ettevõte vastavalt olemasolevatele võimalustele.

Soovitus: kas ettevõte on sõnastanud lähiaastate arenguplaani ja välisturgudele sisenemise ambitsiooni? Välisturgudele laienemiseks on tuleks alustuseks valida esimesed sihtriigid ning tõsta oma meeskonna arendus- ja müügivõimekust, et saavutada välistellimustes regulaarsus. Välisturgudele sisenedes tuleks tõsta toote ja/või teenuse eristumise ambitsiooni.

Kultuur ja inimesed

Tase 1

1

Inimesed

1 / 5

Innovatsioonikultuur

2 / 5

Uuenduste huviline

Huvi uuenduste vastu on ettevõttel küll olemas, kuid teadlikult uuenduslikkust toetava kultuuri loomise või arendamisega täna veel ei tegeleta. Töötajad on tõenäoliselt juurdunud harjumustega ning väärtustavad pigem stabiilset ja rahulikku igapäevatööd. Puudub kogemus ja ka vajadus „kastist välja“ mõtlemiseks.

Soovitus: kas ettevõttes leidub rohkem uuendushuvilisi, keda muutustesse kaasata? Organisatsiooni kultuuri muutmine algab esimestest üksikutest muutmise katsetest ning eestvedajatest, kes läbi oma eeskuju ja tegude inspireerivad teisi.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 4

4

Äriprotsesside uuenduslikkus

4 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

5 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

5 / 5

Tehnoloogia uudsus

5 / 5

Ärimudeli uudsus

4 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõtte väärtuspakkumises on esindatud mitmed innovatsiooniliigid (protsessi-, toote- või teenuse-, tehnoloogia- ja/või ärimudeli innovatsioon).

Väärtuspakkumise realiseerimiseks vajalik intellektuaalne omand on katalogiseeritud ja aktiivselt ohjatud, intellektuaalomandi kaitse on süsteemne. Tunnustatud bränd koos kaitstud tooteportfelliga annavad selge turueelise ning aitavad maandada riske.

Soovitused: Kaaluge, kas teie ärimudel võiks toimida innovatsiooniplatvormina teistele ettevõtetele. Süvatehnoloogia loomine või integreerimine oma äriprotsessidesse võimaldab siseneda konkurentide jaoks kättesaamatutele turgudele. Looge tugev intellektuaalomandi kaitsestrateegia, et pikaajaliselt ettevõtte konkurentsieelist kaitsta.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 3

3

Tootearendus

5 / 5

Ideevoo juhtimine

5 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

3 / 5

Innovatsioonijuhtimine

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõttes toimub ideekorje vähemalt üks kord aastas nii protsesside kui toodete/teenuste parendamiseks (kas hackathon või ajurünnak vm vormis). Kokku kogutud ideedest valitakse mõned välja, mida hakatakse testima ja ellu viima.

Sinu ettevõtte innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid on kirjeldatud ning kokku lepitud, kuid mitte veel täielikult rakendatud. Tootearenduse protsessi täiustatakse regulaarselt, et tagada kliendikeskne ning turu vajadusi arvestav tootearendus. Kasutusel on mõningane turutestimise metoodika uute omatoodete arendamiseks.

Juhtkonnal on tootearenduse- ja uuendusprojektidest selge ülevaade. Välja hakkab kujunema innovatsiooniportfell, mille üle juhtkond teostab regulaarset kontrolli.

Soovitused: Kas teie ettevõttes on rakendatud innovatsioonijuhtimise mudel? Omades süsteemset vaadet innovatsiooniprojektidest ning turutestimisest, on loodud hea baas teadmusmahukama tootearendusega tegelemiseks.

Finantsid

Tase 4

4

Investeeringud innovatsiooni

4 / 5

Finantsvõimekus

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 2% või rohkem käibest või alates miljon eurot). Lisaks omafinantseeringutele ja kohalikele toetusmeetmetele kasutatakse ka rahvusvahelist rakendusuuringute ja arendustegevuste tuge. Sageli ka erinevate riskikapitali fondide rahastusvõimalusi.

Soovitused: Globaalset mõju aitab saavutada uurimis-arendustegevuste eelarve suurendamine rohkem kui 10% käibest.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 2

2

Koostöövõimekus

5 / 5

Avatud innovatsioon

2 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Sinu ettevõttes pööratakse tähelepanu ettevõttesiseste teadmiste ja oskuste hoidmisel ettevõtte piires. Väline ekspertteadmine ostetakse vajadusel teenusena sisse.

Vähesel määral tehakse koostööd mõne partneri, kliendi ja/või tarnijaga. Reeglina tuleb initsiatiiv nende poolt.

Soovitused: näidake üles initsiatiivi klientide ja tarnijatega koostöö suurendamiseks innovatsiooni eesmärgil. Murranguline innovatsioon saab alguse väärtusahela tihedamast koostööst ning pidevast innovatsioonipartnerlusest.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv