Innovõimekuse analüüsi väljavõte

OIXIO Digital AS

Väljavõtte aeg:

9.11.23 08:01

Ettevõte

OIXIO Digital AS

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

OIXIO Digital AS innotest November 2023

Tase 3

skoor3.4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja
Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Teie ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad selged protsessid ja praktikad. Esimestest katsetustest ja projektidest õppinuna olete loonud oma ettevõttes toimivad süsteemid ja sisemised kokkulepped.

Arenguhüppe tegemiseks ning järgmisele innovatsioonitrepi astmele – strateegiliseks uuendajaks – tõusmiseks soovitame rõhku panna uurimis- ja arendustegevustele ning seda toetava rahastuseni jõudmisele. Innovatsioonist võiks ja peaks saama teie ettevõtte ühisosa.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 2

2

Sinu jaoks ei ole Turuambitsioon, Skaleerimine / müügivõimekus hetkel oluline, kuid soovitus on need valdkonnad siiski konsultandiga läbi rääkida – ehk muutuvad need teemad sulle oluliseks tulevikus.

Juhtimine

2 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

4 / 5

Turuambitsioon

Skaleerimine / müügivõimekus

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõtte tegutseb peamiselt koduturul ja/või üksikutel välisturgudel. Tooted/teenused on suunatud kindlatele kliendisegmentidele. Teenindate regulaarselt ka olemasolevate välisklientide tellimusi, kuid süsteemset ning aktiivset müüki sihtturgudele ei tehta.

Ettevõtet iseloomustab innovatsioonihuvi ja on tehtud ka esimesed sammud (nt teostatud on mõned innovatsiooniprojektid) uute lahenduste testimiseks ja turule toomiseks.

Äristrateegia on suunatud arengule ning taktikalised arenguplaanid on tehtud 1-2 aasta perspektiivis. Juhtkond usub, et teatud määral riskide võtmine ja uuenduslike toodete/teenuste arendamine võimaldab jõuda ka uutele välisturgudele.

Soovitused: Mõelge pikemale arenguhorisondile ning 2-5. aasta strateegia loomisele. Rahvusvaheliseks skaleerimiseks on oluline selge sihtturgude valik, sinna sobiva toote/teenuse loomine ning seejärel süsteemselt müügi kasvatamine. Tugev müügivõimekus võiks olla teie järgmine eesmärk.

Kultuur ja inimesed

Tase 4

4

Inimesed

4 / 5

Innovatsioonikultuur

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõtte kultuuri iseloomustab uuenduslikkus, mis tugineb jagatud väärtustele ja uskumustele. Ollakse avatud muutustele ja tänu juhitud protsessile julgetakse innovatsiooniga seotud riske võtta.

Kokku on pandud kompetentne meeskond, kelle peamised tööülesanded on seotud innovatsiooniga ning loodud on innovatsioonijuhtimise struktuur. Teie tiim töötab pühendumusega, loob ja hoiab uuenduslikkust toetavad kultuuri.

Soovitused: Innovatsiooni eestvedaja rollis toimub ka värbamine lähtuvalt ettevõtte strateegilisest arendushorisondist ning innovatsioonikultuurist.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 3

3

Sinu jaoks ei ole Tehnoloogia uudsus, Ärimudeli uudsus hetkel oluline, kuid soovitus on need valdkonnad siiski konsultandiga läbi rääkida – ehk muutuvad need teemad sulle oluliseks tulevikus.

Äriprotsesside uuenduslikkus

3 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

3 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

3 / 5

Tehnoloogia uudsus

Ärimudeli uudsus

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtte kasutatav ärimudel on edukas kodu- ja valitud sihtturgudel. Mõned turul eristuvaid omatooted on võibolla ka registreeritud intellektuaalomandi objektidena, kuid intellektuaalomandi kaitse ei ole veel süstemaatiline. Teil on hea ülevaade ettevõtte uuendusprojektidest, toimub regulaarne ideekorje, turutestimise metoodika on paigas, tootearendus on kliendikeskne ja süsteemne.

Teie tehnoloogiline uuenduslikkus annab selge eelise konkurentide ees (omas valdkonnas). Teadlik digitaliseerimine ning automatiseerimine on muutunud konkurentsieeliseks.

Soovitused: Kindlustage oma eristumine sihtturgudel muutes ärimudel veelgi unikaalsemaks. Kaitstud tooteportfell, tunnustatud bränd ning tehnoloogiline uudsus tagab konkurentsieelise kauemaks ja laiemalt. Innovatsioonist lähtuv äriprotsesside uuendamine viib teid oma valdkonna liidriks.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 3

3

Tootearendus

5 / 5

Ideevoo juhtimine

4 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

3 / 5

Innovatsioonijuhtimine

2.5 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõttes toimub ideekorje vähemalt üks kord aastas nii protsesside kui toodete/teenuste parendamiseks (kas hackathon või ajurünnak vm vormis). Kokku kogutud ideedest valitakse mõned välja, mida hakatakse testima ja ellu viima.

Sinu ettevõtte innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid on kirjeldatud ning kokku lepitud, kuid mitte veel täielikult rakendatud. Tootearenduse protsessi täiustatakse regulaarselt, et tagada kliendikeskne ning turu vajadusi arvestav tootearendus. Kasutusel on mõningane turutestimise metoodika uute omatoodete arendamiseks.

Juhtkonnal on tootearenduse- ja uuendusprojektidest selge ülevaade. Välja hakkab kujunema innovatsiooniportfell, mille üle juhtkond teostab regulaarset kontrolli.

Soovitused: Kas teie ettevõttes on rakendatud innovatsioonijuhtimise mudel? Omades süsteemset vaadet innovatsiooniprojektidest ning turutestimisest, on loodud hea baas teadmusmahukama tootearendusega tegelemiseks.

Finantsid

Tase 5

5

Sinu jaoks ei ole Finantsvõimekus hetkel oluline, kuid soovitus on see valdkond siiski konsultandiga läbi rääkida – ehk muutub see teema sulle oluliseks tulevikus.

Investeeringud innovatsiooni

5 / 5

Finantsvõimekus

Ökosüsteemi kujundaja

Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 10% või rohkem käibest või miljonites eurodes). Investeeritakse nii omavahenditest kui ka erinevatest teistest allikatest (laenukapital, kaasinvestorid, riskikapitali fondid, globaalsed süvatehnoloogia fondid jt.).

Lisaks teistele finantseerimisallikatele võidakse raha kaasata ka aktsiate noteerimisega.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv