Innovõimekuse analüüsi väljavõte

OIXIO Digital AS

Väljavõtte aeg:

9.11.23 10:50

Ettevõte

OIXIO Digital AS

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

OIXIO Digital AS innotest November 2023

Tase 2

skoor2.7 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja
Algteadmised ja pealehakkamine

Olete ettevõttes katsetanud ettevõttes üksikuid uuendusi ning arendustegevusi. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 3

3

Juhtimine

3 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

3 / 5

Turuambitsioon

5 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõttel on välja kujunenud rahvusvahelised sihtturud ja neile sobituvad tooted. Klientide silmis olete tuntud tegija ja konkurentidele väärikas vastane. Ettevõttel on ambitsioon laieneda rahvusvahelistel turgudel. Selleks on välja arendatud ja turule toodud ka mõned eristuvad omatooted/teenused.

Ettevõtte äritegevuses on uuenduslikkus olulisel kohal. Arengustrateegia on koostatud 2-5 aasta peale, mille oluliseks osaks on süsteemne lähenemine innovatsioonile koos vastavate eesmärkidega.

Soovitused: Kas teie tootel või teenusel on rahvusvahelistel turgudel selgelt eristuv konkurentsieelis ja tugev bränd? Globaalse ambitsiooni elluviimiseks on vajalik pidev innovatsioonipartnerlus toote- ja teenuse arendamiseks, hästi kaitstud intellektuaalomand, pühendunud meeskond ning skaleerimisvõimekus. Strateegilisel uuendajal võiks olla visioonist lähtuv arendushorisont 5-10 aastat.

Kultuur ja inimesed

Tase 1

1

Inimesed

4 / 5

Innovatsioonikultuur

1 / 5

Uuenduste huviline

Huvi uuenduste vastu on ettevõttel küll olemas, kuid teadlikult uuenduslikkust toetava kultuuri loomise või arendamisega täna veel ei tegeleta. Töötajad on tõenäoliselt juurdunud harjumustega ning väärtustavad pigem stabiilset ja rahulikku igapäevatööd. Puudub kogemus ja ka vajadus „kastist välja“ mõtlemiseks.

Soovitus: kas ettevõttes leidub rohkem uuendushuvilisi, keda muutustesse kaasata? Organisatsiooni kultuuri muutmine algab esimestest üksikutest muutmise katsetest ning eestvedajatest, kes läbi oma eeskuju ja tegude inspireerivad teisi.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 2

2

Äriprotsesside uuenduslikkus

4 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

3 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

2 / 5

Tehnoloogia uudsus

3 / 5

Ärimudeli uudsus

2 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõtte ärimudel ning tuluallikad on pigem laialt levinud ning eristumine põhineb suurel määral protsesside efektiivsusel. Peamiselt konkureerite hinnaturul, kuid tõenäoliselt omate ka mõningaid eristuvaid konkurentsieeliseid. Väärtusloomes võib juba olla kasutusel mõningane tehnoloogiline uudsus, mis soodustab eristumist koduturul.

Konkurentsieelis põhineb täna peamiselt klientide usaldusel ja pikaajalisel koostööl. Teatud määral pakutakse parendatud toodet/teenust kuid selgelt eristuvat väärtuspakkumist ei ole. Enamik uuendusi on seotud protsesside parendamisega. Huvi omatoodete ja kaitstud intellektuaalomandi vastu on teil küll olemas kuid neid veel realiseeritud ei ole.

Soovitused: Konkurentsieelise suurendamiseks võib olla vajalik ärimudelit muuta, laiendada või asendada. Looge protsessid oma ettevõtte ärisaladuse hoidmiseks ning uuenduslike toodete või teenuste paremaks kaitsmiseks. Püüdke oma äriprotsessid saada veelgi efektiivsemaks läbi kõiki protsesse hõlmava digitaliseerimise ning automatiseerimise.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 4

4

Sinu jaoks ei ole Innovatsiooniportfelli juhtimine hetkel oluline, kuid soovitus on see valdkond siiski konsultandiga läbi rääkida – ehk muutub see teema sulle oluliseks tulevikus.

Tootearendus

5 / 5

Ideevoo juhtimine

4 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

Innovatsioonijuhtimine

4.5 / 5

Strateegiline uuendaja

Fookuses on strateegiline innovatsioonijuhtimine läbi 3 horisondi. Mahuka omatoodete portfelli juhtimisel ja tootearendusel arvestatakse toodete elutsükliga. Tootearendusse kaasatakse olulisel määral arenduspartnereid ja teadusasutusi.

Innovatsiooniprojektide süsteemseks teostamiseks ning riskide juhtimiseks on välja töötatud ja täielikult rakendatud terviklik innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid. Toimub regulaarne avatud ideekorje. Ideed on suunatud peamiselt toodete/teenuste arendamisele ja konkurentsieelise võimendamisele. Arendustegevuses on olulisel kohal süsteemne turutestimine ning testklientide kaasamine arendusprojektidesse.

Soovitused: Olete teel ökosüsteemi kujundajaks, järgmised eelised loob avatud innovatsioonil tuginev tootearendus ning innovatsioonijuhtimise ISO süsteemne rakendamine.

Finantsid

Tase 3

3

Investeeringud innovatsiooni

5 / 5

Finantsvõimekus

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõtte investeeringute fookuses on digitaliseerimine, automatiseerimine ja mõningane tootearendus. Lisaks omavahenditele kaasatakse innovatsiooniprojektidele ka välist kapitali (laenukapital, varases faasis ideede äriinglid). Kogemusi on ka kohalike protsessi-, digitaliseerimise- ja/või tootearenduse toetuste saamisega.

Soovitused: Kas kulutate uurimis- ja arendustegevusele minimaalselt 2% käibest? Kõrge lisandväärtusega ja teadmusmahukate toodete/teenuste arenduse finantseerimisel saavad abiks olla nii kohalikud kui rahvusvahelised rakendusuuringute keskused ja -toetused.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 3

3

Koostöövõimekus

5 / 5

Avatud innovatsioon

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõttel on välja töötatud protseduurid vältimaks sisemiste teadmiste, oskuste ja tehnoloogiate kontrollimatult avalikustamist ning reeglid intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Uuenduste jaoks vajalikku teadmist ostetakse vajadusel sisse välistelt ekspertidelt. Lisaks oma tehnoloogiale kasutatakse kolmandate osapoolte poolt loodud ja litsentseeritud tehnoloogiat.

Välja on kujunenud koostöösuhted ja innovatsiooniprojektid teatud partneritega uute toodete-teenuste arendamiseks ning innovatsiooniprojektide läbi viimiseks.

Soovitused: kas teil on valitud koostööpartnerid, kes oleks teile strateegilisteks partneriteks innovatsioonialastes tegevustes? Andmete ja intellektuaalomandi jagamine strateegilises innovatsioonikoostöös kiirendab teadmusmahuka innovatsiooniprotsessi ning suurendab innovatsiooni potentsiaalset globaalset mõju.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv