Innovõimekuse analüüsi väljavõte

Ettevõte 4 OÜ

Väljavõtte aeg:

20.02.24 08:17

Ettevõte

Ettevõte 4 OÜ

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

Ettevõte 4 OÜ innotest February 2024

Tase 2

skoor2.8 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja
Algteadmised ja pealehakkamine

Olete ettevõttes katsetanud ettevõttes üksikuid uuendusi ning arendustegevusi. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 4

4

Juhtimine

5 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

5 / 5

Turuambitsioon

5 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

4 / 5

Strateegiline uuendaja

Strateegilist uuendajat iseloomustab globaalne turuambitsioon ning tugev rahvusvaheline bränd ja jõuline esindatus välisturgudel. Innovatsiooni lahutamatuks osaks on saanud teadusarendus ning teadlikud investeeringud innovatsiooni. Arengustrateegia põhineb pikaajalisel visioonil ja teadmusmahukal innovatsioonil 5-10 aasta perspektiivis.

Soovitused: Ökosüsteemi kujundajat iseloomustab globaalne haare ja 10+ aasta arendushorisont. Teie ambitsioon võiks olla globaalse koostööplatvormi loomine.

Kultuur ja inimesed

Tase 3

3

Inimesed

4 / 5

Innovatsioonikultuur

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtet iseloomustab tugev innovatsioonihuvi ja süsteemne lähenemine teenuse ja/või tootearendusele. Juhtkond on loonud innovatsioonile üldise toetava meelsuse ning uuendustega süsteemselt tegeleva organisatsiooni struktuuri. On loodud ametikohad, mille tööülesanded on seotud innovatsiooniga. Töötajad oskavad nn "kastist välja" mõelda ja kannavad uuenduslikkusega seotud väärtusi.

Soovitused: Järgmisele tasemele jõudmiseks on vajalik, et uuenduslikkus on osa kogu ettevõtte kultuurist ning eraldi võiks olla loodud ka innovatsiooniga tegelev meeskond, sh innovatsioonijuht.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 4

4

Sinu jaoks ei ole Tehnoloogia uudsus, Ärimudeli uudsus hetkel oluline, kuid soovitus on need valdkonnad siiski konsultandiga läbi rääkida – ehk muutuvad need teemad sulle oluliseks tulevikus.

Intellektuaalomandi kaitse

5 / 5

Äriprotsesside uuenduslikkus

4 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

5 / 5

Tehnoloogia uudsus

Ärimudeli uudsus

Strateegiline uuendaja

Ettevõtte väärtuspakkumises on esindatud mitmed innovatsiooniliigid (protsessi-, toote- või teenuse-, tehnoloogia- ja/või ärimudeli innovatsioon).

Väärtuspakkumise realiseerimiseks vajalik intellektuaalne omand on katalogiseeritud ja aktiivselt ohjatud, intellektuaalomandi kaitse on süsteemne. Tunnustatud bränd koos kaitstud tooteportfelliga annavad selge turueelise ning aitavad maandada riske.

Soovitused: Kaaluge, kas teie ärimudel võiks toimida innovatsiooniplatvormina teistele ettevõtetele. Süvatehnoloogia loomine või integreerimine oma äriprotsessidesse võimaldab siseneda konkurentide jaoks kättesaamatutele turgudele. Looge tugev intellektuaalomandi kaitsestrateegia, et pikaajaliselt ettevõtte konkurentsieelist kaitsta.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 1

1

Tootearendus

4 / 5

Ideevoo juhtimine

5 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

3 / 5

Innovatsioonijuhtimine

2 / 5

Uuenduste huviline

Oma ettevõtte arendamisel püüate tooteid/teenuseid rohkem müüa ja neid samm-sammult kohandada vastavalt klientide soovile. Mõningaid toote/teenuse uuendusi on juba tehtud, kuid need on pigem suunatud muude protsesside efektiivsuse tõstmiseks. Süsteemseks tootearenduseks vajalikud oskused ning innovatsioonijuhtimiseks vajalikud teadmised on täna veel piiratud.

Sinu ettevõttes esineb küll üksikuid innovatsioonist huvitatuid ja töötajatel on võimalus ideid esitada, kuid seda tehakse pigem juhuslikult. Kui tekib hea idee uuenduseks, siis seda viiakse ellu igapäevatöö kõrvalt. Eraldi uuendusprojekte ei käsitleta, süsteemselt juhitud protsesse ja praktikaid selleks ei ole loodud.

Soovitus: kas sinu ettevõttes tegeletakse teadliku tootearenduse ja ideede korjega? Tootearenduseks ning uuendusteks on vajalik pidev ideede kogumine ning võimalike innovatsiooniprojektide kaardistamine. Püüdke tuvastada, millises tootes, teenuses või protsessis peitub homne väärtus kliendi jaoks.

Finantsid

Tase 4

4

Investeeringud innovatsiooni

4 / 5

Finantsvõimekus

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 2% või rohkem käibest või alates miljon eurot). Lisaks omafinantseeringutele ja kohalikele toetusmeetmetele kasutatakse ka rahvusvahelist rakendusuuringute ja arendustegevuste tuge. Sageli ka erinevate riskikapitali fondide rahastusvõimalusi.

Soovitused: Globaalset mõju aitab saavutada uurimis-arendustegevuste eelarve suurendamine rohkem kui 10% käibest.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 1

1

Koostöövõimekus

2 / 5

Avatud innovatsioon

1 / 5

Uuenduste huviline

Sinu ettevõttel on olemas oma valdkonna turuteadmised. Innovatsioonile suunatud koostööd teiste ettevõtete või organisatsioonidega ei toimu, kuid kogute turult informatsiooni oma valdkonna trendide ja uuenduste kohta.

Sinu ettevõtte omab uuendustega seotud spetsiifilist teadmust, kuid ei jaga seda teiste osapooltega. Väliseid eksperte olete seni kasutanud minimaalselt ja seotult kitsa valdkonna nõustamisega.

Soovitus: kellega tasuks uuenduste tegemisel teha tihedamat koostööd? Innovatsioonile suunatud koostöö algab tihedamast suhtlusest klientide ning tarnijatega. Ettevõtte teadmuse teadlik juhtimine ning jagamine koostööpartneritega suurendab võimalusi murranguliseks innovatsiooniks.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv