Innovõimekuse analüüsi väljavõte

GScan OÜ

Väljavõtte aeg:

14.06.24 11:24

Ettevõte

GScan OÜ

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

GScan OÜ innotest June 2024

Tase 4

skoor4.2 / 5

Strateegiline uuendaja
Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Teie ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad strateegilised uuendustegevused, mahukad uurimis- ja arendustegevused ning järjest kasvav rahvusvahelistumine. Süsteemsest innovaatorist olete kasvanud strateegiliseks toimetajaks, kes lähtub pikaajalisest visioonist.

Kuidas jõuda järgmisele trepiastmele – globaalse mõjuga innovatsiooni ökosüsteemi kujundajaks? Innovatsioonitrepi kõrgeimale astmele jõudmiseks peab ettevõttel olema globaalset haaret ja mõju ning maailmas unikaalne konkurentsieelis. Innovatsioonialastest koostööprojektidest järgmine samm on jõuda avatud innovatsiooni ning innovatsiooniplatvormini loomiseni. Seadke prioriteediks tegevused oma innovatsioonijuhtimise protsesside standardiseerimiseks (nt ISO 56001 alusel).

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 3

3

Juhtimine

3 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

5 / 5

Turuambitsioon

5 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõttel on välja kujunenud rahvusvahelised sihtturud ja neile sobituvad tooted. Klientide silmis olete tuntud tegija ja konkurentidele väärikas vastane. Ettevõttel on ambitsioon laieneda rahvusvahelistel turgudel. Selleks on välja arendatud ja turule toodud ka mõned eristuvad omatooted/teenused.

Ettevõtte äritegevuses on uuenduslikkus olulisel kohal. Arengustrateegia on koostatud vähemalt 2-5 aasta peale, mille oluliseks osaks on süsteemne lähenemine uuendusprojektidele ja innovatsioonile koos vastavate eesmärkidega.

Soovitused: Hinnake, kas teie tootel või teenusel on rahvusvahelistel turgudel selgelt eristuv konkurentsieelis ja tugev bränd? Rahvusvahelistumise ambitsiooni elluviimiseks on vajalik pidev innovatsioonipartnerlus toote- ja teenuse arendamiseks, hästi kaitstud intellektuaalomand, pühendunud meeskond ning skaleerimisvõimekus. Strateegilisel uuendajal võiks olla visioonist lähtuv pikaajaline arendushorisont 5-10 aastat.

Järgmine samm: Leidke endale sobivad ökosüsteemi partnerid, kelle kaudu suurendada kontaktide võrgustikku ning kelle teenuste toel tugevaks innovaatoriks areneda. Parimate praktikate jagamine on võrgustumise oluline lisandväärtus. Teie ülesanne on juhtimiskvaliteeti hoida ja tõsta, et võimestada oma meeskonda.

Kultuur ja inimesed

Tase 5

5

Inimesed

5 / 5

Innovatsioonikultuur

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Ökosüsteemi kujundaja innovatsioonikultuuri iseloomustavad kõik järgnevad märksõnad: jagatud väärtused ja uskumused, avatus muutusteks, riskijulgus, samaaegselt loovust ja efektiivsust toetav koostöö.

Personali värbamisel lähtutakse innovatsioonistrateegia eesmärkidest ja otsitakse teadlikult töötajaid, kes täiendaksid olemasolevat meeskonda uuenduslikkust toetavate väärtushinnangute ja oskustega.

Soovitused: Olete eeskujuks teistele! Ökosüsteemi kujundaja võiksite mõelda, kuidas oma kogemusi ja parimaid praktikaid ka teistele ettevõtetele jagada.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 4

4

Äriprotsesside uuenduslikkus

4 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

5 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

5 / 5

Tehnoloogia uudsus

5 / 5

Ärimudeli uudsus

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõtte väärtuspakkumises on esindatud mitmed innovatsiooniliigid (protsessi-, toote- või teenuse-, tehnoloogia- ja/või ärimudeli innovatsioon).

Väärtuspakkumise realiseerimiseks vajalik intellektuaalne omand on katalogiseeritud ja aktiivselt ohjatud, intellektuaalomandi kaitse on süsteemne. Teie ettevõttel on tunnustatud bränd koos kaitstud tooteportfelliga, mis annavad selge turueelise ning aitavad maandada riske.

Soovitused: Kaaluge, kas teie ärimudel võiks toimida innovatsiooniplatvormina teistele ettevõtetele. Süvatehnoloogia loomine või integreerimine oma äriprotsessidesse võimaldab siseneda konkurentide jaoks kättesaamatutele turgudele. Looge tugev intellektuaalomandi kaitsestrateegia, et pikaajaliselt ettevõtte konkurentsieelist kaitsta.

Järgmine samm: Tehke end nähtavaks innovatsiooni ökosüsteemi osapooltele, et veelgi suurendada koostööpotentsiaali.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 4

4

Tootearendus

5 / 5

Ideevoo juhtimine

5 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

5 / 5

Innovatsioonijuhtimine

4.5 / 5

Strateegiline uuendaja

Fookuses on strateegiline innovatsioonijuhtimine läbi 3 innovatsiooni horisondi. Mahuka omatoodete portfelli juhtimisel ja tootearendusel arvestatakse toodete elutsükliga. Tootearendusse kaasatakse olulisel määral arenduspartnereid ja teadusasutusi.

Innovatsiooniprojektide süsteemseks teostamiseks ning riskide juhtimiseks on välja töötatud ja täielikult rakendatud terviklik innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid. Toimub regulaarne avatud ideekorje. Ideed on suunatud peamiselt toodete/teenuste arendamisele ja konkurentsieelise võimendamisele. Arendustegevuses on olulisel kohal süsteemne turutestimine ning testklientide kaasamine arendusprojektidesse.

Soovitused: Omate ettevõttena globaalset potentsiaali ning olete teel ökosüsteemi kujundajaks.

Järgmised eelised loob avatud innovatsioonil tuginev tootearendus ning innovatsioonijuhtimise ISO süsteemne rakendamine. Hinnake, mil moel oleks võimalik ökosüsteemi osapooli veelgi enam kaasata innovatsiooniprojektidesse.

 

Finantsid

Tase 5

5

Investeeringud innovatsiooni

5 / 5

Finantsvõimekus

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 10% või rohkem käibest või miljonites eurodes). Investeeritakse nii omavahenditest kui ka erinevatest teistest allikatest (laenukapital, kaasinvestorid, riskikapitali fondid, globaalsed süvatehnoloogia fondid jt.).

Lisaks teistele finantseerimisallikatele võidakse raha kaasata ka aktsiate noteerimisega.

Soovitus: Olete oodatud partner rahvusvahelistes projektides ning võrgustikes, mis omavad ka suurt innovatsiooni- / rahastuspotentsiaali. Kasutage võrgustiku partnereid koostöö alustamiseks.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 4

4

Koostöövõimekus

4 / 5

Avatud innovatsioon

4 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõttel on toimiv innovatsoonipartnerlus ettevõtete, teadlaste, klientide, erialavõrgustikega. On olemas valmisolek mõningate sisemiste teadmiste ja tehnoloogiate litsentseerimiseks (mittekonkureerivatele ettevõtetele).

Vajadusel ostetakse sisse arengujärgus tehnoloogia, mida koos partneritega ja/või teadus- ja arendusasutusega ettevõtte jaoks edasi arendatakse või kohendatakse.

Soovitused: Avatud innovatsioonis panustavad kõik partnerid ökosüsteemi keskmele ning koostööle läbi avatud platvormi.

Järgmine samm: Teil on potentsiaal saada oma valdkonnas innovatsiooni ökosüsteemi kujundajaks. Suurendage avatud koostööd, vajadusel looge selleks ise sobiv koostööplatvorm.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Kui soovid testi tulemuste personaalset nõustamist
VALI KONSULTANT 

Leia teenus taseme tõstmiseks
VALI FOOKUSTEEMAD

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv