Innovõimekuse analüüsi väljavõte

MTÜ Digitaalehitus

Väljavõtte aeg:

17.06.24 09:10

Ettevõte

MTÜ Digitaalehitus

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

MTÜ Digitaalehitus innotest June 2024

Tase 5

skoor5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja
Globaalne mõju ja haare

Palju õnne! Teie ettevõtet iseloomustab globaalne mõju ning tõenäoliselt panustate olulisel määral innovatsiooni ökosüsteemi kujundamisesse. Teie ettevõttel on olemas maailmas unikaalne konkurentsieelis ning võimekus jõuda avatud innovatsiooni ning innovatsiooniplatvormini loomiseni.

 

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 5

5

Juhtimine

5 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

5 / 5

Turuambitsioon

5 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Ökosüsteemi kujundajat iseloomustab turgu muutev globaalne ambitsioon ja -äritegevuse ulatus. Konsolideeritud ettevõtted toovad erinevates regioonides turule unikaalsete väärtuspakkumisega tooteperekondi. Tooteportfell on mitmekesine ja põhineb 10+ aastasel strateegiahorisondil ning teadmusmahukal innovatsioonil.

Järgmine samm: Andke oma ambitsioonist ja koostööhuvist märku ökosüsteemi partnerite võrgustikule.  Olete hinnatud partner rahvusvahelistes koostööprojektides ning konsortsiumites.

Kultuur ja inimesed

Tase 5

5

Inimesed

5 / 5

Innovatsioonikultuur

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Ökosüsteemi kujundaja innovatsioonikultuuri iseloomustavad kõik järgnevad märksõnad: jagatud väärtused ja uskumused, avatus muutusteks, riskijulgus, samaaegselt loovust ja efektiivsust toetav koostöö.

Personali värbamisel lähtutakse innovatsioonistrateegia eesmärkidest ja otsitakse teadlikult töötajaid, kes täiendaksid olemasolevat meeskonda uuenduslikkust toetavate väärtushinnangute ja oskustega.

Soovitused: Olete eeskujuks teistele! Ökosüsteemi kujundaja võiksite mõelda, kuidas oma kogemusi ja parimaid praktikaid ka teistele ettevõtetele jagada.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 5

5

Äriprotsesside uuenduslikkus

5 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

5 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

5 / 5

Tehnoloogia uudsus

5 / 5

Ärimudeli uudsus

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Ettevõtte väärtuspakkumine tugineb avatud innovatsioonil. Unikaalne ärimudel/toode või tehnoloogia loob võimalusi täiesti uutel turgudel, kus ollakse ainus või üks vähestest pakkujatest. Väärtuspakkumist ja turueelist toetab ja võimendab pidev strateegiline äriprotsesside innovatsioon. Teie tooted ja teenused on intellektuaalomandiga kaitstud ning olete eeskujuks paljudele.

Palju õnne! Inspireerige ning võimestage oma teadmistega ka ökosüsteemi teisi osapooli, et tõsta Eesti ettevõtete ning majanduse konkurentsivõimet!

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 5

5

Tootearendus

5 / 5

Ideevoo juhtimine

5 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

5 / 5

Innovatsioonijuhtimine

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Fookuses on globaalse potentsiaaliga strateegiline innovatsioon. Suuremahuline tootearendus põhineb avatud innovatsiooni põhimõtetel. Arendusprotsesse juhitakse nii oma ettevõtte sees kui ka koostöövõrgustikus.

Innovatsioonijuhtimise protsess omab strateegilist tähtsust ning on kasutusel meie partnervõrgustikus. Mudel on rahvusvaheliselt skaleeritav ning kooskõlas innovatsioonijuhtimise standardiga ISO 56001 ja 56002.

Pidev ja süstemaatiline ideekorje, arendusfaasis olevate toodete/teenuste/tehnoloogia testimine ja arendamine on innovatsioonijuhtimise protsessi lahutamatu osa.

Soovitus: Hinnake, mil moel oleks võimalik ökosüsteemi osapooli veelgi enam kaasata innovatsiooniprojektidesse. Inspireerige ka oma partnereid tõstma oma innovatsioonivõimekust järgmisele tasemele.

Finantsid

Tase 5

5

Investeeringud innovatsiooni

5 / 5

Finantsvõimekus

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 10% või rohkem käibest või miljonites eurodes). Investeeritakse nii omavahenditest kui ka erinevatest teistest allikatest (laenukapital, kaasinvestorid, riskikapitali fondid, globaalsed süvatehnoloogia fondid jt.).

Lisaks teistele finantseerimisallikatele võidakse raha kaasata ka aktsiate noteerimisega.

Soovitus: Olete oodatud partner rahvusvahelistes projektides ning võrgustikes, mis omavad ka suurt innovatsiooni- / rahastuspotentsiaali. Kasutage võrgustiku partnereid koostöö alustamiseks.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 5

5

Koostöövõimekus

5 / 5

Avatud innovatsioon

5 / 5

Ökosüsteemi kujundaja

Ettevõttel on protseduurid ja kogemused teadmuse või tehnoloogiate koostöös teiste ettevõtetega loomiseks.

Innovatsiooni alane koostöö toimib läbi avatud koostööplatvormi, mille kaudu leitakse turu parimat teadmist ja koostööpartnereid. Intellektuaalomandit kommertsialiseeritakse rutiinselt, näiteks litsentside või hargettevõtete loomise kaudu.

Soovitused: Olete tõenäoliselt oma valdkonnas innovatsiooni ökosüsteemi kujundaja. Suurendage avatud koostööd, vajadusel looge selleks ise sobiv koostööplatvorm.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Kui soovid testi tulemuste personaalset nõustamist
VALI KONSULTANT 

Leia teenus taseme tõstmiseks
VALI FOOKUSTEEMAD

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv