Innovõimekuse analüüsi väljavõte

OÜ Hades Geodeesia

Väljavõtte aeg:

12.04.24 12:25

Ettevõte

OÜ Hades Geodeesia

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

OÜ Hades Geodeesia innotest April 2024

Tase 3

skoor3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja
Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Teie ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad selged protsessid ja praktikad. Esimestest katsetustest ja projektidest õppinuna olete loonud oma ettevõttes toimivad süsteemid ja sisemised kokkulepped.

Arenguhüppe tegemiseks ning järgmisele innovatsioonitrepi astmele – strateegiliseks uuendajaks – tõusmiseks soovitame rõhku panna uurimis- ja arendustegevustele ning seda toetava rahastuseni jõudmisele. Innovatsioonist võiks ja peaks saama teie ettevõtte ühisosa.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 2

2

Juhtimine

3 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

5 / 5

Turuambitsioon

3 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

2 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõtte tegutseb peamiselt koduturul ja/või üksikutel välisturgudel. Tooted/teenused on suunatud kindlatele kliendisegmentidele. Teenindate regulaarselt ka olemasolevate välisklientide tellimusi, kuid süsteemset ning aktiivset müüki sihtturgudele ei tehta.

Ettevõtet iseloomustab innovatsioonihuvi ja on tehtud ka esimesed sammud (nt teostatud on mõned innovatsiooniprojektid) uute lahenduste testimiseks ja turule toomiseks.

Äristrateegia on suunatud arengule ning taktikalised arenguplaanid on tehtud 1-2 aasta perspektiivis. Juhtkond usub, et teatud määral riskide võtmine ja uuenduslike toodete/teenuste arendamine võimaldab jõuda ka uutele välisturgudele.

Soovitused: Mõelge pikemale arenguhorisondile ning 2-5. aasta strateegia loomisele. Rahvusvaheliseks skaleerimiseks on oluline selge sihtturgude valik, sinna sobiva toote/teenuse loomine ning seejärel süsteemselt müügi kasvatamine. Tugev müügivõimekus võiks olla teie järgmine eesmärk.

Kultuur ja inimesed

Tase 4

4

Inimesed

4 / 5

Innovatsioonikultuur

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Ettevõtte kultuuri iseloomustab uuenduslikkus, mis tugineb jagatud väärtustele ja uskumustele. Ollakse avatud muutustele ja tänu juhitud protsessile julgetakse innovatsiooniga seotud riske võtta.

Kokku on pandud kompetentne meeskond, kelle peamised tööülesanded on seotud innovatsiooniga ning loodud on innovatsioonijuhtimise struktuur. Teie tiim töötab pühendumusega, loob ja hoiab uuenduslikkust toetavad kultuuri.

Soovitused: Innovatsiooni eestvedaja rollis toimub ka värbamine lähtuvalt ettevõtte strateegilisest arendushorisondist ning innovatsioonikultuurist.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 3

3

Äriprotsesside uuenduslikkus

5 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

3 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

4 / 5

Tehnoloogia uudsus

4 / 5

Ärimudeli uudsus

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtte kasutatav ärimudel on edukas kodu- ja valitud sihtturgudel. Mõned turul eristuvaid omatooted on võibolla ka registreeritud intellektuaalomandi objektidena, kuid intellektuaalomandi kaitse ei ole veel süstemaatiline. Teil on hea ülevaade ettevõtte uuendusprojektidest, toimub regulaarne ideekorje, turutestimise metoodika on paigas, tootearendus on kliendikeskne ja süsteemne.

Teie tehnoloogiline uuenduslikkus annab selge eelise konkurentide ees (omas valdkonnas). Teadlik digitaliseerimine ning automatiseerimine on muutunud konkurentsieeliseks.

Soovitused: Kindlustage oma eristumine sihtturgudel muutes ärimudel veelgi unikaalsemaks. Kaitstud tooteportfell, tunnustatud bränd ning tehnoloogiline uudsus tagab konkurentsieelise kauemaks ja laiemalt. Innovatsioonist lähtuv äriprotsesside uuendamine viib teid oma valdkonna liidriks.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 3

3

Tootearendus

5 / 5

Ideevoo juhtimine

5 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

3 / 5

Innovatsioonijuhtimine

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõttes toimub ideekorje vähemalt üks kord aastas nii protsesside kui toodete/teenuste parendamiseks (kas hackathon või ajurünnak vm vormis). Kokku kogutud ideedest valitakse mõned välja, mida hakatakse testima ja ellu viima.

Sinu ettevõtte innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid on kirjeldatud ning kokku lepitud, kuid mitte veel täielikult rakendatud. Tootearenduse protsessi täiustatakse regulaarselt, et tagada kliendikeskne ning turu vajadusi arvestav tootearendus. Kasutusel on mõningane turutestimise metoodika uute omatoodete arendamiseks.

Juhtkonnal on tootearenduse- ja uuendusprojektidest selge ülevaade. Välja hakkab kujunema innovatsiooniportfell, mille üle juhtkond teostab regulaarset kontrolli.

Soovitused: Kas teie ettevõttes on rakendatud innovatsioonijuhtimise mudel? Omades süsteemset vaadet innovatsiooniprojektidest ning turutestimisest, on loodud hea baas teadmusmahukama tootearendusega tegelemiseks.

Finantsid

Tase 3

3

Investeeringud innovatsiooni

3 / 5

Finantsvõimekus

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõtte investeeringute fookuses on digitaliseerimine, automatiseerimine ja mõningane tootearendus. Lisaks omavahenditele kaasatakse innovatsiooniprojektidele ka välist kapitali (laenukapital, varases faasis ideede äriinglid). Kogemusi on ka kohalike protsessi-, digitaliseerimise- ja/või tootearenduse toetuste saamisega.

Soovitused: Kas kulutate uurimis- ja arendustegevusele minimaalselt 2% käibest? Kõrge lisandväärtusega ja teadmusmahukate toodete/teenuste arenduse finantseerimisel saavad abiks olla nii kohalikud kui rahvusvahelised rakendusuuringute keskused ja -toetused.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 3

3

Koostöövõimekus

4 / 5

Avatud innovatsioon

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Sinu ettevõttel on välja töötatud protseduurid vältimaks sisemiste teadmiste, oskuste ja tehnoloogiate kontrollimatult avalikustamist ning reeglid intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Uuenduste jaoks vajalikku teadmist ostetakse vajadusel sisse välistelt ekspertidelt. Lisaks oma tehnoloogiale kasutatakse kolmandate osapoolte poolt loodud ja litsentseeritud tehnoloogiat.

Välja on kujunenud koostöösuhted ja innovatsiooniprojektid teatud partneritega uute toodete-teenuste arendamiseks ning innovatsiooniprojektide läbi viimiseks.

Soovitused: kas teil on valitud koostööpartnerid, kes oleks teile strateegilisteks partneriteks innovatsioonialastes tegevustes? Andmete ja intellektuaalomandi jagamine strateegilises innovatsioonikoostöös kiirendab teadmusmahuka innovatsiooniprotsessi ning suurendab innovatsiooni potentsiaalset globaalset mõju.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv