Innovatsioon on kaasaegse ettevõtluse võtmesõna – see on ettevõtte kasvamise ja arenemise alustala. Kuidas aga mõõta midagi nii abstraktset kui innovatsioonivõimekus? Järgnev postitus tutvustab innotrepi metoodikal põhinevat süstemaatilist lähenemist, mis aitab ettevõtetel oma innovatsioonivõimekust hinnata ja arendada.

Innovatsioonivõimekuse hindamise protsess

Innovatsioonivõimekuse hindamisel lähtub innotrepi metoodika kahest põhielemendist: innovatsioonivõimekuse tasemed ja kategooriad. Need kaks moodustavad innotrepi raamistiku, mille abil saab ettevõte enda positsiooni objektiivselt analüüsida ja arenguplaane koostada. Iga ettevõte peaks alustuseks valima omale soovitus sihi ja arengutaseme, kuhu poole liikuda. Seejärel tuleb hinnata oma ettevõtte uuendusmeelsust ning innovatsioonivalmidust läbi kuue erineva kategooria.

Viis võimekuse taset

 1. Uuenduste huviline – ettevõte on teadlik innovatsiooni vajalikkusest, kuid tegelikud sammud uuenduste rakendamiseks on alles algusjärgus.
 2. Uuenduste katsetaja – esmased innovatsiooniprojektid on käivitatud, kuid need on katsetusjärgus ja süsteemne lähenemine puudub.
 3. Juhitud protsessiga uuendaja – ettevõttel on välja kujunenud selged protsessid ja süsteemid innovatsiooni juhtimiseks.
 4. Strateegiline uuendaja – innovatsioon on ettevõtte strateegiliste plaanide osa ja sellel on märkimisväärne roll ettevõtte arengus.
 5. Ökosüsteemi kujundaja – ettevõte on innovatsiooni liider, mis kujundab aktiivselt turgu ja loob uusi väärtusahelaid.

Kuus kategooriat

 1. Ambitsioon ja juhtimine
 2. Kultuur ja inimesed
 3. Väärtuspakkumise uuenduslikkus
 4. Innovatsioonijuhtimise protsessid
 5. Finantsid
 6. Partnerid ja koostöö

Innovatsioonivõimekuse hindamise protsess

Protsessi alustamiseks soovitame kõigepealt tutvuda innotrepi maatriksiga.  Detailsema ja personaalsema positsioneerimise jaoks tuleb ettevõttel registreeruda innotrepi kasutajaks.

Seejärel saate teha enesehindamise testi, mis koosneb 20 küsimusest ettevõtte juhile. Need küsimused on hoolikalt koostatud ning kajastavad eelpool nimetatud viite võimekuse taset ja kuut kategooriat. Testi tulemusena saate ülevaate, millises arengujärgus teie ettevõte praegu igas mainitud kategoorias asub.

Registreeritud kasutajate testitulemused salvestatakse ja see võimaldab ettevõttel jälgida enda arenguteekonda. Registreeritud ettevõtted saavad kasutada konsultandi abi testi tegemiseks või tulemuse valideerimiseks, salvestada huvipakkuvaid teenuseid ning võtta võimalike koostööpartneritega ühendust. Testi tulemused kuvatakse kasutajale ka radardiagrammina, mis võimaldab erinevaid võrdlusi läbi mitmete filtrite.

Pärast testi täitmist valige tulemustele vastavalt fookusvaldkonnad. See samm aitab otsustada, millistes valdkondades on vaja kõige rohkem tööd teha, et soovitud arengutasemele jõuda.

Järgmise sammuna kasutage innotrepi teenusepakkujate kataloogi, et leida partnerid, kellega koostöös on võimalik teie ettevõtte innovatsioonivõimekust tõsta. Partnerite kataloog on pidevalt täienemas ning registreeritud kasutajale filtreeritakse sobivad teenused võttes arvesse ettevõtte praegust seisundit ning strateegilisi eesmärke.

Kui tunnete, et vajate abi, siis kaasake innotrepi konsultant. Konsultant toetab teid enesehindamise protsessis, aitab määratleda strateegiaid ja eesmärke, ning nõustab võimalike koostööpartnerite valikul vastavalt testi tulemustele.

Innovatsioonivõimekuse enesehindamine ei peaks olema lihtsalt “linnukese tegemine” uudishimust, vaid pidev ja kaasav protsess, mis aitab ettevõttel hoida fookust süsteemsel arendustegevusel oma konkurentsieeliste hoidmisel ning kasvatamisel. See on teekond, mis vajab järjepidevat tähelepanu ja kaasajastamist. Kasutades ära hindamistöörisitu ja ekspertide abi, on ettevõtetel võimalik tõsta oma konkurentsivõimet ja saavutada jätkusuutlikku kasvu innovatsiooni abil.